لینک های دستیابی پذیر

شیر علی خان دکان پخته فروشی دارد. وی می‌گوید خوبترین و قیمت ترین پخته از ولایت هلمند است.
وی برای بهبود زندگی مردم صلح، امنیت، امکانات زمینۀ کار را با اهمیت می‌داند.

XS
SM
MD
LG