لینک های دستیابی پذیر

لوی سارنوال: در موجودیت فساد، تأمین عدالت دشوار خواهد بود


فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان

فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان

لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید تا هنگامیکه فساد از دستگاه عدلی کشور نابود نگردد، مبارزه با فساد و تأمین عدالت دشوار خواهد بود.

لوی سارنوال افغانستان می‌گوید فساد اداری برای او تحمل ناپذیر است و با فساد پیشه‌گان مدارا نخواهد کرد.

فرید حمیدی روز یکشنبه هنگام معرفی سارنوالان جدید در یک نشستی در کابل گفت که مرجع اصلی مبارزه با فساد، سارنوالی افغانستان است و باید اتهام فساد اداری از این اداره برداشته شود.

آقای حمیدی تأکید کرد، تا هنگامیکه ریشه‌های فساد بخصوص در نهادهای عدلی خشکانیده نشود، مبارزه با جرایم، تأمین عدالت و عملی سازی حاکمیت قانون دشوار خواهد بود.

لوی سارنوال: با فساد پیشه گان مدارا نخواهم کرد.

لوی سارنوال: با فساد پیشه گان مدارا نخواهم کرد.

آقای حمیدی می‌گوید:

"اولین قربانی فساد حاکمیت قانون و عدالت و زیر پا گذاشتن حقوق مردم است. تا هنگامیکه ما دستگاه سارنوالی را از فساد که اولین خط مبارزه با جرم و جنایت است پاک نسازیم دشوار است که برای ریشه‌کن سازی پدیده فساد گام برداریم."

یک روز پیش از این، لوی سارنوالی افغانستان گفته‌بود برای تأمین عدالت و آوردن شفافیت، حدود ۲۵۰ تن از سارنوالان در لوی سارنوالی تغییر و تبدیل شده‌اند.

این اداره، هدف از آوردن این تغییرات را بهبودی در کار رسیده‌گی به جرایم و ریشه‌کن سازی فساد گفته‌است.

با این همه، وحیدالدین ارغون که به تازه‌گی به حیث معاون لوی سارنوالی گماشته شده‌است، از تداخل وظیفوی و کار شکنی‌ها در این اداره سخن می‌زند.

ارغون: عدم هماهنگی در ساختار اداری این نهاد است.

ارغون: عدم هماهنگی در ساختار اداری این نهاد است.

آقای ارغون می‌گوید:

"از زمانیکه من در این اداره گام مانده‌ام، عدم هماهنگی در ساختار اداری این نهاد است، تداخل وظیفوی در شماری از بخش‌های این اداره محسوس است و همچنان کمبود میکانیزم‌های نظارتی در این ساختار وجود دارد که باید در این راستا جدی‌تر کار شود و می‌خواهم بگویم که ضعف‌ها را به فرصت‌ها مبدل خواهم کرد."

اما بسیاری‌ها نگران اند که این تبدیلی‌ها و گزینش افراد تازه در لوی سارنوالی بر اساس سلیقه‌های سیاسی صورت گرفته و هیچ تأثیری در ریشه‌کن سازی فساد اداری نخواهد داشت.

اما لوی سارنوالی افغانستان تأکید می‌کند که ریشه‌کن سازی فساد اداری در کوتاه مدت ممکن نیست و تا هنگامیکه این پدیده را نابود و حاکمیت قانون را عملی نسازند آرام نخواهند نشست.

گزارش: نظیفه محبوبی

XS
SM
MD
LG