لینک های دستیابی پذیر

"روابط پاکستان با طالبان و اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان"


برنامهء این هفتهء "در امواج آزادی" برای بحث در مورد "روابط پاکستان با طالبان و اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان" اختصاص داده شده است.
لطفاً نظریات و پرسش های تان را با ما در میان بگذارید. شماره های تلیفون ما در کابل:
0-700-822-755
0-799-203-540
و همچنان به شماره های بین المللی ذیل در کابل تماس بگیرید:
4101 -42022112
4201 -42022112
4301 -42022112

شما می توانید پرسش های تان را از طریق فیسبوک نیز به ما ارسال کنید.

XS
SM
MD
LG