لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸ کابل ۰۳:۳۰

نامه های محرم آیکن بیری در مورد کرزی، افشا شد


پیام های را که سفیر امریکا درکابل دوماه قبل به واشنگتن مخابره کرده است، نمایانگر نگرانی های وی دربارۀ پلان های جنگ افغانستان می باشد ، عنوان مقالۀ ایست که در روزنامۀ انترنشنال هرالد تربیون نشر شده است.

روزنامهء انترنشنال هرالد تربیون می نویسد :
سفیر امریکا درکابل در ماه نوامبر سال گذشته به رهبران خود در واشنگتن هوشدار داده است که رییس جمهور کرزی یک شریک مناسب نه بوده و از مسوولیت های درخورصلاحیت خود شانه خالی می کند.

کارل ایکن بیری سفیر امریکا درکابل این مطلب را دریک پیام محرمانه خود که از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان هشدار می دهد نگاشته است.

روزنامهء انترنشنال هیرالد تربیون می افزاید:
مفهوم اجمالی آن دوپیام که سفیر امریکا درماه نوامبر سال گذشته به واشنگتن فرستاده بود ظرف چند روز برملا شد وباعث بحث ها وتشنج میان دیپلوماتان و رهبران نظامی درقصر سفید گردید.

هنگامی که قصر سفید آن زمان ستراتیژی جدید افغانستان را بررسی می کرد رهبران نظامی خواهان فرستادن سی هزار عسکر دیگر به آن کشور بودند.

اما متن های کامل این پیام ها که درین اواخر به دسترس روزنامۀ نیویارک تایمز قرار گرفته است برای نخستین بار نشان می دهد که سفیر امریکا به نظرخود دربارۀ رهبری افغانستان ونیروهای امنیتی این کشور چقدر اصرار داشته و تاکید می کرده است.

وی می گوید که افزایش نیروهای امریکایی فرصت های استفادۀ رییس جمهور کرزی را از امکانات موجود در افغانستان متضرر می سازد.

این دو پیام که اولی درچهار و دومی درسه صفحه نوشته شده است، ستراتیژی قوماندان نیروهای امریکایی وناتو درافغانستان را نیز رد می کند.

جنرال ستانلی مک کریستال قوماندان نیروهای امریکایی استدلال می کرد که افزایش نیروها برای جلوگیری از شکست ضروری می باشد.

روزنامۀ انترنشنال هرالد تربیون درادامه می نویسد:
آیکن بیری سفیر امریکا که یک دگرجنرال متقاعد می باشد و سابق قوماندانی نیروهای امریکایی را درافغانستان به عهده داشت، درین پیام هایش تاکید می کند که اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان هزینۀ بسیار بزرگ خواهد داشت که به ده ها ملیارد دالر خواهد رسید. وابسته گی نیروهای افغان به قوای خارجی را عمیق تر خواهد ساخت.

آیکن بیری دراین پیام محرمانه که به تاریخ ششم ماه نوامبر به واشنگتن فرستاده شده، نگاشته است که اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان، سپردن مسوولیت ها را به قوای افغان با تاخیر مواجه می کند وخروج نیروهای امریکایی را مطابق به یک جدول زمانی معقول از افغانستان، مشکل می سازد.

وی می گویدکه افزایش نقش خارجی ها درامور دولتی و نظامی افغانستان، اتکای افغان ها را به خارجی ها، حداقل برای یک مدت کوتاه طولانی می سازد.

روزنامۀ انترنشنال هرالد تربیون می افزاید:
کارل آیکن بری بعد ازفرستادن این پیام ها به واشنگتن، بدون این که تفصیلات بیشتر ارایه کند، اظهارداشت که نگرانی های وی مورد توجه قرار گرفته است و اینک وی با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان موافقت دارد.

اما روشن نیست که نظر وی دربارۀ رییس جمهور کرزی تغییرکرده باشد .

این هم روشن نیست، لحن تند که کارل آیکن بری درین پیام های خود داشته است، روزپنجشنبه آینده در کنفرانس لندن باعث تشنج میان وی ورییس جمهور کرزی شود.

آشتی با طالبان، جدول زمانی سپردن مسوولیت ها به نیروهای افغان و بهبودی روابط کابل و واشنگتن درکنفرانس لندن مورد بحث قرار می گیرند.
XS
SM
MD
LG