لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
دوشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۸ کابل ۱۱:۰۶

«سال سختی در پیشروی نیرو های بین المللی قرار دارد»


سرنوشت
روزنامه سرنوشت در سرمقاله شماره امروز خود در مورد کابینه حکومت تبصره کرده و گفته است که با وجود سپری شدن حدود چهار ماه از انتخاب مجدد رییس جمهور کرزی، کابینه وزرای این کشور به دلایل مختلف تکمیل نشده است.

مقاله نویس این مساله را بحران میان حکومت و ولسی جرگه توصیف کرده است.

روزنامه در جای دیگر از وزارت تحصیلات عالی کشور انتقاد کرده است که با استفاده از واسطه های مختلف، برخی جوانان را به بورس های تحصیلی هندوستان فرستاده است، اما آنان به خاطر ناتوانی در پیشبرد دروس، فرار کرده اند.

انیس
روزنامه دولتی انیس در مورد مبارزه با تروریستان در افغانستان تبصره کرده و در سرمقاله خود نوشته است که باید شیوه های بهتر نیز در این زمینه جستجو شده و در سال آینده با قوت بیشتر به اجرا گذاشته شوند.

مقاله نویس در ادامه گفته است که باید نیرو های کشفی بیشتر از پیش فعالیت خود را منسجم بسازند.

روزنامه در مطلب دیگر در مورد وضعیت قربانیان جنگ در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که غیر نظامیان بیشترین آسیب را در این میان می بینند.

آرمان ملی
روزنامه آرمان ملی نیز در مورد عدم تکمیل اعضای کابینه افغانستان تبصره کرده و با اشاره به دیدار تازه رییس جمهور کرزی با شماری از اعضای ولسی جرگه پرسیده است که آیا پارلمان بازیچه یی در دست حکومت است؟

مقاله نویس در ادامه گفته است که رییس جمهور کرزی از این وکلا خواسته است تا در مورد عدم دادن رای به وزرای رد شده، تجدید نظرکنند.

روزنامه تحولات و رخداد های سال جاری را که رو به پایان است نیز مورد بررسی قرار داده و نوشته است که در افغانستان سال پر خونی سپری گردید.

نویسنده در عین حال به مواردی از دست آورد ها در سال جاری نیز اشاره کرده است.

ویسا
روزنامه ویسا با اشاره به تلاش های صلح در افغانستان، از نقش سازمان ملل در این زمینه یاد آوری کرده و گفته است که باید این تلاش ها با پیگیری بیشتر صورت گیرد.

روزنامه هم چنان در مطلب دیگر به نقل از دیوید پتریوس قوماندان ارشد نیرو های امریکایی نوشته است که سال سختی در پیشروی نیرو های بین المللی در افغانستان قرار دارد.

روزنامه در ادامه به نقل از این مقام بلند پایه امریکایی نوشته است که مساله اعلان عقب نشینی نیرو های امریکایی از افغانستان به رهبران افغان احساس اضطرار در تقویت و ساخت نیرو های امنیتی شان را داده است.

اصلاح و هیواد
روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رسانده اند.

هیواد در سرمقاله شماره امروز خود در مورد کشت کوکنار در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده و گفته است که در این راستا نباید همه ملامتی ها به گردن افغانستان انداخته شود.

اما اصلاح با اشاره به تلاش های صلح در افغانستان گفته است که همه ممانعت ها در برابر صلح باید برداشته شود.

افغانستان تایمز
روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود با توجه به رخداد های متواتر ترافیکی در شاهراه های افغانستان نوشته است که باید تلاش های بیشتر به هدف کاهش این چنین حوادث صورت گیرد.

مقاله نویس به رخداد تازه در شاهراه سالنگ شمالی اشاره کرده که در آن ده ها تن از راکبین یک بس مسافر بری جان های شان را از دست دادند.


این روزنامه ها را برشنانظری مرور کرده است.

XS
SM
MD
LG