لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
چهارشنبه ۱ حوت ۱۳۹۷ کابل ۰۸:۱۳

اتحادیه خبرنگاران از مسدود شدن نشرات تلویزیون امروز انتقاد کرد


عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان
اتحادیه خبرنگاران افغانستان با انتقاد از فیصله شورای وزیران که نشرات تلویزیون خصوصی امروز را مسدود کردند می گوید، این فیصله باید توسط مراجع مسوول گرفته می شد.

عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان به روز چهار شنبه در یک کنفرانس خبری گفت، این تصمیم باید توسط کمسیون رسیده گی به تخطی رسانه ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ پی گیری می شد نه این که به اساس فیصله شورای وزیران تلویزیون مسدود گردد.

در این مورد افزود:
«از آنجا که قانون اساسی و قانون رسانه ها وجود دارد وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که در باره نشرات تلویزیون امروز و برنامه های تلویزیون یک و طلوع تصمیم می گرفت.»

نشرات تلویزیون خصوصی امروز از روز سه شنبه به این طرف به درخواست شورای وزیران مسدود شده است.

در حالی که اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان، شبکه دیده بان رسانه ها و خبرنگاران افغان این اقدام را غیر قانونی می دانند، اما مسوول تلویزیون تمدن یکی دیگر از تلویویون های خصوصی این اقدام را بجا و به موقع می داند و می گوید، نشرات این تلویزیون خلاف منافع ملی افغانستان بود.

در عین حال مسوولین دیده بان رسانه های افغانستان می گویند، اگر تخطی در نشران تلویزیون امروز وجود داشت باید از طریق مراجع عدلی و قضایی پی گیری و بعداً مسدود می شد.

اما داکتر حکیم عاشر رییس مرکز رسانه های حکومت می گوید، این تصمیم قانونی بوده و در روشنایی قوانین گرفته شده است.

در این حال نجیب کابلی رییس تلویزیون خصوصی امروز می گوید، حکومت این تصمیم را به خاطر فشار های رهبران برخی احزاب سیاسی گرفته و حکومت ایران نیز در قطع شدن نشرات این تلویزیون نقش دارد.

پس از سقوط طالبان طی چند سال اخیر دهها تلویزیون خصوصی در افغانستان به نشرات آغاز کرده است، اما انتقاداتی هم وجود دارد که این شبکه های تلویزیونی از طرف احزاب سیاسی و کشور های مختلف حمایت مالی می شوند و از همین رو بدون در نظر گرفتن معیار های رسانه یی مطالب را به نشر می رسانند.


فوزیه احسان

XS
SM
MD
LG