لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
دوشنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۸ کابل ۰۱:۴۶

یک تعداد اطرافیان کرزی، جیره خوران سی، آی، ای می باشند


اخیراً در نشرات غرب این موضوع بر سر زبان هاست که بعضی از مقامات افغانستان از ادارهء استخبارات مرکزی امریکا سی، آی، ای پول می گیرند.

این موضوع از آنجا آغاز شد که روزنامه نیویورک تایمز اخیراً از قول مامورین سی، آی، ای نوشت که یکی از مشاورین امنیتی رییس جمهور کرزی ضیا صالحی معاش خور این اداره می باشد.

مقامات افغان این ادعا ها را کرده و می گویند که با چنین اتهامات کشورهای خارجی می خواهند حکومت افغانستان را توهین کنند، اما روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود از قول مقامات رسمی امریکا، مخصوصاً کارمندان سی آی ای و مقامات افغان نوشته است، تنها صالحی نیست که این اداره به وی پول می دهد، بلکه در حلقه های بالایی حکومت آقای کرزی تعداد افرادی که با سازمان های استخباراتی خارجی همکاری دارند بی شمار اند.

روزنامه واشنگتن پست می نویسد:
سی آی ای به یک تعداد زیاد از مقامات در حکومت آقای کرزی معاش می دهد. روزنامه از قول یک تعداد از مقامات سابق و برحال حکومت امریکا می نویسد که گفته اند سی آی ای از سال ها به این سو به یک تعداد از مقامات بلند رتبهء افغانستان پول می دهد تا در مورد حکومت آقای کرزی معلومات درونی را به آن ارایه کنند.

روزنامه از قول یک مقام امریکایی که نخواست نامش ذکر شود، می نویسد که گفته است بعضی از همکاران آقای کرزی مخبران سی آی ای هستند و یک شماری هم منبع تماس به شمار می روند.
خبر پرداخت پول از سوی سی آی ای به مقامات افغان در یک زمانی به نشر می رسد که حکومت امریکا هر روز در مورد فساد اداری در افغانستان نگرانی ابراز می کند و اکنون گفته می شود که یک ارگان مهم خود امریکا با فسادکاران در حکومت افغانستان نزدیک بوده، به آن ها پول داده و از آن ها حمایت می کند.

به نوشتهء روزنامه سخنگوی سی آی ای پاول گمی گلیانو این سخنان مامور ادارهء خود را رد کرده، گفته است:
« اولاً این شخص نخواسته نام خود را افشا کند. دوم این که سخنان وی شاید از روی بدبینی یا غفلت ابراز شده است.»

در امریکا به زودی انتخابات کانگرس آن کشور برگذار می شود. درچنین حالت ستراتیژی امریکا در افغانستان مورد غور و بررسی قرار دارد که مبارزه بافساد اداری جز مهم آن می باشد. نشر این خبرها که سی آی ای در فساد اداری افغانستان دست دارد، بر نتایج انتخابات بی تاثیر نخواهد بود.

حکومت آقای کرزی ادارات کمک دهنده بین المللی را متهم می سازد که به پیمانهء وسیع در فساد دست دارند وبا طرز کار خود زمینهء فساد را در افغانستان بیشتر مساعد می سازند.

مقامات افغان همین طور می گویند که خارجی ها با دامن زدن چنین مسائل می خواهند حکومت افغانستان را توهین کنند.

ولی روزنامه واشنگتن پوست از قول یک مقام سابق سی آی ای می نویسد که گفته است، دادن معاش به مقامات افغانستان توسط س آی ای یک امر ضروری است زیرا رییس جمهور کرزی در باره بسیار موضوعات صحبت نمی کند و از کار مقامات خود هم آنقدر با خبر نیست.

به گفته یک مقام دیگر امریکایی دادن پول به مقامات و افراد با نفوذ در افغانستان از سال 2001 به این سو ادامه دارد و آنها به هرکسی که می تواند به امریکا کمک کند پول میدهند.

مقامات امریکایی و افغان اظهار میدارند که سی آی ای یگانه ارگان خارجی نیست که به مقامات افغان بطور سری پول میدهد تا تا ثیرات خود را در این کشور بیشتر بسازند.

یک افغانی که در حلقه های بالائی قصر ریاست جمهوری افغانستان کار میکند به روزنامه گفته است که پولها از ایران و سازمانهای استخباراتی دیگر کشورها به ملیونها دالر سرازیر می شوند. ترکیه و عربستان سعودی هم از جمله کشورهای می باشند که در ارسال پول به افغانستان دست کم ندارند.

یک مقام دیگر امریکایی به روزنامه گفته است، این خبر نو نیست که ما در خارج به بعضی افراد پول میدهیم که به ما کمک کند و این هم نباید قابل تعجب باشد که در یک کشوری مانند افغانستان افرادی با نفوذ و موثر پیدا می شوند که با گرفتن پول می توانند در رسیدن به هدف به ما کنند.

به نوشته روزنامه قبلاً هم سی آی ای در منطقه پول زیاد مصرف کرده است، از جمله در وقت جهاد مردم افغانستان علیه شوروی سابق. بعداً این پولها متوقف شد و امریکا افغانستان را رها کرد که در نتیجه این کشور به پناه گاه القاعده تبدیل شد.

در سالهای اخیر تماس سی آی ای با ادارات استخباراتی و امنیتی افغانستان گسترش یافته و به گفته یک مقام سابق سی آی ای در افغانستان شاید تعداد کمی از مقامات پیدا شوند که با سی آی ای تماس ندارند و یا از آن پول نگرفته اند.
XS
SM
MD
LG