لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸ کابل ۰۳:۲۰

« برای عودت مهاجرین افغان به کشور شان به یک ملیارد دالر نیاز است»


جماهیرانوری وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان افغانستان
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان می گوید: یک برنامهء گسترده یی را برای برگشت مهاجران افغان از کشورهای منطقه در نظر دارد.

به گفتهء جماهیرانوری وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان برای این برنامه یک ملیارد دالر نیاز است و افغانستان در کنفرانس توکیو که سال آینده برگزارخواهد شد، از کشورهای تمویل کننده درخواست پرداخت این مبلغ را می کند.

وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان افغانستان برای بازگشت مهاجران افغان ازکشور های منطقه و فراهم کردن زمینهء کاریابی در داخل این کشور، یک برنامهء تازه را روی دست دارد.

به گفتهء مقام های این وزارت در حال حاضر ملیون ها افغان در کشورهای منطقه و جهان با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند.

جماهیرانوری وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برای تطبیق این برنامه به کمک جامعهء جهانی نیاز است.

آقای انوری می گوید: مبلغ مورد نیاز برای تطبیق این برنامه در ماه مارچ سال آینده در یک کنفرانس بین المللی که قراراست در شهر توکیوی جاپان برگزار گردد، از سوی افغانستان درخواست خواهد شد.
وی در مورد گفت:

« در مورد این که چگونه بتوانیم مشکلات مهاجران افغان را حل کرده و آنان را به کشور برگردانیم و چگونه آنان را مشغول به کاربسازیم.
البته این یک برنامه کاملاً وسیع و بزرگی است که حدود یک ملیارد برای تطبیق آن نیاز است و ما در کنفرانس توکیو آن را تقاضا خواهیم کرد.»


در عین حال وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان از سفر تازهء خود که برای بررسی وضعیت مهاجران افغان به ایتالیا، یونان و ترکیه صورت گرفته است، نیز خبرداد.

به گفتهء جماهیرانوری مهاجران افغان در ترکیه و ایتالیا با کدام مشکل جدی روبرو نیستند اما هزاران مهاجر افغان در یونان در وضعیت بد قرار دارند.

آقای انوری می گوید: در حال حاضر افغانستان در یونان سفارت و یا کدام نماینده گی سیاسی ندارد که مهاجران افغان مشکلات شان را از این طریق حل کنند.

وی می گوید: این مشکل را به زودی در نشست اعضای کابینه مطرح خواهد کرد.
وی گفت:

« البته ما این موضوع را در جلسهء کابینهء افغانستان هم مطرح خواهیم کرد.
امیدوار هستیم که کابینه در این قسمت توجه کند و هر چه عاجل یک نماینده گی سیاسی ما در آنجا ایجاد گردد و به مشکلات مهاجرین ما در آنجا رسیده گی کند.»


به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان افغانستان در حال حاضر بیش از 65 هزار افغان در یونان به سر می برند که از این میان فقط 70 تن آنان دارای مدرک قانونی اند.

گفته می شود که در کنار مشکلات اقتصادی و سرپناه این افغان های مهاجر از سوی پولیس یونان نیز آزار و اذیت می گردند.

اما وزیر امور مهاجرین وعودت کننده های افغانستان می گوید: در سفر اخیر او به یونان مقام های این کشور تعهد کردند که برای حل این مشکل همکاری خواهند کرد.


سید فتح محمد بها
XS
SM
MD
LG