لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸ کابل ۰۷:۴۷

سی ملیون تن در اثر سیلابها در چین و پاکستان بیجا شده اند


بانک انکشاف آسیایی می گوید، در سال 2010 بیش از 30 ملیون نفر در چین و پاکستان در اثر سیلاب های ویرانگر به طور دایمی یا موقتی بیجا شدند.

گزارش پیشبینی می کند که تخریب گسترده زمین، کمبود آب و بیابان شدن، بسیاری از مناطق آسیای میانه را متاثر خواهد کرد.

این منطقه در حال حاضر برخی از بحران های میحط زیست جهانی در سال های اخیر که از جمله مهم ترین آن مشکلات آب است، را تجربه می کند.

پایین آمدن سطح آب در بحیره آرال و کاهش آب دو دریای مهم، آمو و سر دریا که آب ان به ارال می ریزد به تغییرات قابل ملاحظه محیط زیست در منطقه منجر شده است.

در ویدیویی که در ویب سایت بانک انکشاف آسیایی گذاشته شده، رییس بانک انکشاف آسیایی بارت ایدیس می گوید:
« بنابرین ما در حال انتشار این گزارش به حکومت ها هستیم با گزینه هایی همراه با اقداماتی که آنان برای رسیدگی به این چالش می توانند روی دست گیرند و بتواند مهاجرت را از یک خطر ناشی از تهدید آب و هوا به یک فرصت تبدیل کند.»

در آغاز هزاره، خشکسالی که با تخریب محیط زیست به همراه بود، 250 هزار نفر یعنی 20 % جمعیت جمهوری خودمختار قره قلپاقستان ازبک تبار در اطراف انتهای جنوبی دریای ارال را برای جستجوی فرصت های بهتر وادار به مهاجرت به قزاقستان و روسیه کرد.

این گزارش می گوید، فقر و مشکلات در حکومتداری بیشتر به آسیب پذیری مردم محل از حوادث محیط زیست مانند خشکسالی، از دست دادن محصولات زراعتی و فقر غذایی می انجامد.

در مطالعه ایکه در قره قل پاقستان انجام شد، نیمی از پاسخ دهندگان این نظر سنجی گفتند، آنان به خاطر شرایط نامناسب محیط زیست تن به مهاجرت دادند.

گزارش بانک انکشاف آسیایی می گوید، بخش بزرگ جمعیتی که در آسیای میانه زندگی می کنند در مناطقی بسر می برند که در آن افزایش خطر کمبود آب به خاطر تغییرات اقلیمی وجود دارد.

در قزاقستان که مرفه ترین کشور منطقه است، این گزارش می گوید که بزرگ ترین تهدید تغییرات اقلیمی خشکسالی است که به تبدیل شدن زمین به بیابان منجر خواهد شد.

گزارش می گوید، خشکسالی همچنان منجر به مهاجرت مردم ده به شهر می شود. مردمیکه اقتصاد آنان وابسته به حاصلات زمین است.

قزاقستان در حال حاضر به خاطر کمبود امکانات اقتصادی در دهات، مهاجرت از روستا به شهر را تجربه می کند.

در تاجکستان حدود 95 درصد این کشور در معرض خطر سیلاب ها- لغزش زمین و تبدیل شدن زمین ها به بیابان قرار دارد.

گزارش پیشبینی می کند که مشکل کمبود آب در مناطق آسیب دیده منجر به مهاجرت ها خواهد شد.
هزاران هزار باشنده آسیای میانه همه ساله در جستجوی کار به روسیه و کشور های دیگر سفر می کنند.

گزارش تاکید می کند که دولت ها باید برای کاهش تاثیرات تغییر اقلیم بر جریان مهاجرت، استراتیژی های انکشافی را روی دست گیرند.

گزارش بانک انکشاف آسیایی همچنان بر تامین حقوق مهاجران در جریان تحولات محیط زیست تاکید می کند.
XS
SM
MD
LG