لینک های دستیابی پذیر

یکشنبه ۳۰ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۱۲:۵۳

وزارت تحصیلات عالی نتایج کانکور سال 1391 را اعلان کرد


داکتر عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی
وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید، امسال حدود 40 هزار تن از محصلان را در پوهنتون های مرکز و ولایات جذب نموده اند.

داکتر عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی ناوقت روز پنجشنبه جریان اعلان نتایج کانکور را از طریق کامپیوتر و وسایل تخنیکی مجهز به رسانه ها نشان داد.

داکتر عبیدالله گفت، از جمله یک لک و شصت هزار تن که در کانکور سال روان ثبت نام نموده بودند یک لک و چهل هزار تن آنها در امتحان کانکور شرکت نمودند.

وزیر تحصیلات عالی در مورد جذب محصلان جدید در پوهنتون ها چنین گفت:
«کسانیکه امسال ثبت نام کرده بودند یک صدو پنجاه نو هزار و دوازده نفر بودند اما حدود یک لک و چهل و هفت هزار نفر آنها در امتحان شرکت نمودند و نتایج که اعلان شد و تقسیمات که صورت گرفت سی و هشت هزار و ششصت و نود تن آنها در موسسات تحصیلات عالی جذب شدند و یازده صدو شصت نفر دیگر در بخش علوم دینی جذب شدند که در حقیقت ما توانستیم چهل هزار نفر را جذب وزارت تحصیلات عالی نمایم.»

وزیر تحصیلات عالی اعلان نتایج کانکور را شفاف دانسته گفت، تمام پروسه اخذ امتحان کانکور تا اعلان نتایج از طریق کامپیوتر به سیستم پیشرفته صورت گرفته است.

آقای عبید همچنان گفت، آن عده از محصلان که به تحصیلات عالی راه نیافته اند وزارت معارف آنها را در بخش های مختلف تعلیمات اسلامی، تربیه معلم و تعلیمات تخنیکی جذب می نماید.

وزیر تحصیلات عالی افزود:
«متباقی حدود شصت هزار نفر را وزارت محترم معارف در موسسات نیمه عالی جذب می کنند حدود 10 هزار نفر در تعلیمات اسلامی، سی هزار نفر در بخش تربیه معلم و حدود بیست هزار نفر در بخش تعلیمات تخنیکی جذب می شوند، حدود یک هزار و ششصت نفر در بورس ها معرفی می شوند و ما در نظر داریم حدود هشت هزار تن را در پوهنځی های شبانه جذب نمایم در حقیقت تعداد مجموعی به یک لک و ده هزار تن در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی می رسند.»

با آنکه وزارت تحصیلات عالی از بلند رفتن ظرفیت جذب محصلان در کانکور امسال خبر می دهند اما انتقاد های وجود دارد که ده ها هزار تن از جوانان از تحصیلات عالی بی بهره هستند.

به گفته شماری از آگاهان امور، عدم فراهم بودن زمینه های تحصیلی در افغانستان سبب می شود که بسیار از جوانان افغان بخاطر دریافت کار و بی سرنوشتی دست به مهاجرت های غیر قانونی می زنند.
XS
SM
MD
LG