لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸ کابل ۰۱:۱۷

«موقف حامد کرزی در امر مبارزه با فساد تغییر کرده»


روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسایل دیگر، بیشتر روی اظهارات روز گذشته رییس جمهور کرزی که گفته است فساد اداری در این کشور ریشهء خارجی دارد، تبصره کرده اند.

دنیا
روزنامهء غیر دولتی دنیا در صفحهء نخست اش نوشته است، رییس جمهور کرزی به این باور است که با خروج نیروهای بین المللی از این کشور، ریشه فساد از افغانستان برچیده می شود.

به نوشته روزنامه، آقای کرزی فساد موجود در کشور را به دو بخش تقسیم کرده که یک بخش آن مربوط ادارات دولتی و بخش اعظم آن در قرارداد های بین المللی می باشد.

دنیا در ادامه مطلب نوشته که پدیده فساد اگر داخلی است و یا خارجی افغانستان را به سطح جهان بدنام کرده است.

به باور نویسده مطلب، یک بخشی از فساد موجود در کشور مربوط به افغان های می شود که از قدرت کافی برخوردار اند و از سوی حکومت مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. همین مساله سبب شده تا مبارزه را با این پدیده مشکل بسازد.

روزنامهء دنیا همچنان می نویسد که این انتقادات از سوی رییس جمهور در حالی صورت می گیرد که رییس ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری از عدم همکاری ادارات عدلی و قضایی کشور در امر مبارزه با فساد شکایت می کند.

اکسپرس
روزنامهء غیر دولتی انگلیسی زبان اکسپرس می نویسد که فساد در افغانستان یک حقیقت است اما به گفته روزنامه این بار در موقف رییس جمهور کرزی در این مورد تغییر به میان آمده است.

به نوشته روزنامه، جامعهء جهانی حکومت افغانستان را مقصر اصلی فساد در این کشور می داند اما آقای کرزی بخش اعظم فساد موجود را وابسته به خارجی ها می داند.

روزنامه در ادامه می نویسد که آقای کرزی استدلال کرده است که خارجی ها پروژه های ملیون ها دالری را به اقارب مقام های دولتی داده و این مساله است که حکومت افغانستان بالای این افراد کنترول ندارد.

ویسا
روزنامهء غیر دولتی ویسا نیز روی اظهارات روز گذشتهء رییس جمهور کرزی تبصره کرده است.

ویسا در یک مطلب دیگر سخنان رییس ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری را نقل کرده که گفته است سیستم موجود حکومت در امر مبارز با فساد اداری کارا نیست.

به نوشته روزنامه، عزیز الله لودین تاکید کرده است که قانون باید بالای همه یک سان تطبیق شود و اشخاصی که در فساد دست دارند باید به گونهء علنی محکمه شوند.

ویسا همچنان نوشته است آقای لودین از موجودیت ادارات موازی در بخش مبارزه با فساد اداری نیز انتقاد کرده و گفته است که همین مساله سبب پیچیده شدن مبارزه با فساد شده است.

هیواد
روزنامهء دولتی هیواد نیز روی اظهارات رییس جمهور کرزی در مورد فساد اداری تبصره کرده است.

هیواد به نقل از آقای کرزی نوشته است: پس از خروج نیرو های خارجی از افغانستان یک قسمت بزرگ فساد از این کشور از بین می رود.
XS
SM
MD
LG