لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۵ حمل ۱۳۹۹ کابل ۰۴:۱۶

«امنیت شاهراه کابل - قندهار بطور لازم آن تامین نشده است»


به گفته شماری از نماینده های شرکت های ترانسپورتی و راننده های لاری های این شرکت ها، امنیت شاهراه کابل – قندهار به گونه لازم تامین نگردیده است. این افراد می گویند، با آنکه قبل از این، وزارت داخله افغانستان تمام شرایط در این مورد را پذیرفته بود و پول جهت تامین امنیت این شاهراه نیز پرداخته شده اما با آن هم به این مساله توجه جدی صورت نگرفته است.

دهها تن که به روز چهارشنبه در نزدیک دروازه شورای ملی جمع شده بودند گفتند، در کنار آن که پولیس محافظت عامه شاهراه کابل - قندهار امنیت این شاهراه را حفظ نه توانسته است با آنان نیز برخورد نادرست دارد. حاجی باز گل رئیس شرکت ترانسپورتی راشد فیصل و حاجی حبیب الرحمن رئیس شرکت هیواد دوست، دو تن از این اعتراض کننده گان:

« موتر های ما در هر جایی که توقف می کند پوسته های پولیس از موتر های ما از پنجصد الی یک هزار دالر می خواهند اگر برایشان پول ندهیم خود پولیس محافظت نظم عامه موتر های ما را آتش می زند. اما ما حاضر هستیم تا پول بپردازیم ولی مثل گذشته از سه صد الی پنجصد دالر باشد اما بشرط که امنیت ما را تامین نمایند. »
« حتی پولیس های که محافظت از کاروان ها و شاهراه را به عهده دارند حتی تا به نزدیک سه هزار دالر از ما می خواهند و این مساله خیلی به ما مشکل آفرین شده است. »


آنان می گویند، از هنگامی که پولیس محافظت عامه مسوولیت تامین امنیت این شاهراه را از نیروهای امنیتی شرکت های خصوصی به عهده گرفته تهدیدات در برابر جان و مال آنان افزایش یافته است. قبل از این مسوولیت تامین امنیت شاهراه های بزرگ و مهم کشور را شرکت های امنیتی خصوصی به عهده داشتند.

یکی از فعالیت های عمدهء شرکت های امنیتی خصوصی در کشور گرفتن امنیت کاروان های اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان بود. رییس جمهور کرزی در سال 2009 میلادی فرمان لغو تمام کمپنی های امنیتی خصوصی در کشور را صادر کرد.

مقام های حکومت افغانستان گفته اند که برخی از این کمپنی ها از قوانین نافذه کشور سر پیچی نموده و به گفته آنان شماری از کارمندان این کمپنی ها در نا امنی های افغانستان دست داشته اند. در عین حال وزارت داخلهء افغانستان این ادعاء مسوولان شرکت های ترانسپورتی را رد کرد.

نجیب الله دانش معاون سخنگوی این وزارت گفت:
«ما روز بروز می خواهیم که تمام سیستم کار ها و فعالیت های شرکت های که به شکل غیرقانونی فعالیت می کنند جلو آنها را بگیریم و جاگزین آن نیروهای قانونمند را بسازیم که همین پولیس ملی افغانستان است.
ما این موضوع را که این ها مطرح کرده اند یک بار بررسی می کنیم، اما در کل گفته می توانیم که به مراتبط نسبت به نیروهای یا شرکت های خصوصی امنیتی موثریت شان در تامین امنیت و حفاظت این قطار ها از نیروهای پولیس ملی بیشتر و موثرتر است. »


وزارت داخله افغانستان در سال 2009 میلادی معنیت را تحت نام محافظت تاسیسات عامه ایجاد کرد و مسوولیت تامین امنیت موسسات داخلی و بین المللی را به این معینیت سپرد. مسوولان در این وزرات می گویند، معنیت محافظت تاسیسات عامه که در تشکیل آن پانزده هزار پولیس موظف اند پس از لغو کمپنی های امنیتی خصوصی در افغانستان به کارش آغاز کرد.

با آن که این وزارت آخرین تاریخ را برای لغو کمپنی های خصوصی در کشور اوایل امسال تعین کرده بود اما گفته می شود که هنوز هم شماری از این شرکت ها که به زورمندان تعلق دارند تا اکنون لغو نگردیده اند.


سحر لیوال
XS
SM
MD
LG