لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱۰ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۵:۱۴

«وضعیت محابس و زندان ها در شمال افغانستان وخیم است»


مسوولین نهاد مستقل مدنی و حقوقی عدالت می گویند که وضعیت محابس و زندان ها در شمال افغانستان بخصوص ولایت بلخ وخیم بوده و می گویند که بیشتر موارد در جریان تحقیق افراد مظنون مورد تجاوز قرار گرفته و در حین حال 70 تا 80 درصد از زندانیان را بیگناه میدانند که در پشت پنجره های زندان آزادی هایشان بی موجب صلب میشوند.

رییس عمومی نهاد مستقل مدنی و حقوقی عدالت شمس الدین شمس می گوید، سروی و دریافته هایشان از 28 زندان کشور نشان دهنده آنست که وضعیت محبوسین در زندان های کشور وخیم بوده و در کنار برخورد نادرست 80 فیصد از زندانیان موجود در محبس مرکزی ولایت بلخ طبق گزارش آنها بی گناه هستند که از سوی څارنوالان برایشان دوسیه های جعلی ساخته شده است.

آقای شمس در کنار اینکه یاد آور می شود که څارنوالان و قضات بدون تکمیل تحقیق و دریافت عوامل اصلی جرم اقدام به انجام حکم می کنند و نیز یاد آور شد بیشتر از افراد مظنون در جریان تحقیق مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند.

مسوول نهاد مدنی و حقوقی عدالت آقای شمس الدین شمس بیشترین ارقام خلاف رفتاری ها و تجاوزات جنسی در جریان تحقیق را به سطح کشور در ولایت بلخ بیشتر میداند:
« اگر ما درست تحقیق کنیم 70 الی 80 درصد از زندانیان به حالت رهایی و بگناهی به سر می برند که تا هنوز رها نشده اند، آزادی این افراد را صلب ساخته اند. در جریان تحقیق موارد تجاوزات جنسی هم چنان وجود دارد کسانی هم هستند که در زندان حمل برداشته اند لیست این افراد با ما موجود است و این بر می گردد به نوع گرفتاری مجرم و همچنان در حالت بی گناهی آنها، شوهر شان همرای این خانم های حمل دار نیست و ما از مسوولین لیست شان را مکررآ خواستم اما سه روز می شود که تسلیم نکرده اند. »

وی گفت: اگر در ولایت بلخ اصلاحات به وجود بیاید در تمام کشور تطبیق اصلاحات ممکن خواهد بود چون نسبت به هر منطقه دیگر حالت زندانیان در محبس مرکزی این ولایت قابل نگرانی بوده و محبوسین در صورت عدم انجام هیچ گونه جرم و به جرم کسی دیگری از سال ها به این طرف در قید به سر می برند.

وی گفت، در زندان مرکزی ولایت بلخ محبوسین نیز به سر می برند که بنابر انجام جرم قتل و امسال آن زندانی بوده و حکم اعدام شان صادر شده است، اما این افراد از اینکه وابستگی با زورمندان دارد از طرف روز دزندان می باشند و از سوی شب آزاد می شوند.

خواستیم این موضوع را با مسوولین زندان عمومی ولایت بلخ در حالی شریک بسازیم که هیات از مرکز نیز بخاطر برسی ادعا های آقای شمس مصروف بررسی ها در این زندان بودند اما آنها در مورد حاضر به گفتگو نشدند.

محمد بصیر څارنوال ریاست امنیت عامه څارنوالی ایستناف ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی تجاوز بالای مظنونین را رد نموده در مورد به عدم توجه څارنوالی ایستناف ولایت بلخ برای محبوسین در زندان مرکزی چنین گفت:
« در رابطه به محبوسین باید گفت که ریاست څارنوالی ایستناف ولایت بلخ توجه و جدید قاطع دارد بخصوص در قسمت بود و باش و مسایل مربوط به صحت آنها څارنوالان ما در هر هفته از زندانیان دیدن می کند و مشکلات آنها را طی یک گزارش با ما شریک می سازد. »

در گزارش نهاد مدنی و حقوقی عدالت همچنان تذکر رفته است افراد و یا محبوسین که به اساس فرامین رییس جمهور باید آزاد ساخته شوند و یا هم افراد که مدت زمان قید اصلی شان را تکمیل کرده اند با آنهم در اثر بی توجهی مسوولین محبس و څارنوالی استناف ولایت بلخ از چند سال به این طرف در قید غیر قانونی به سر می برند.

در حالی مسوولین نهاد مدنی و حقوقی عدالت از وضعیت وخیم زندانیان در محبس مرکزی ولایت بلخ ابراز نگرانی می کنند که در گذشته نیز در مناطق مختلف افغانستان نهاد های مدافع از حقوق بشر از وضعیت زندانیان و عدم توجه درست به افراد که آنسوی پنجره های قید به سر می برند ابراز نگرانی کرده و اعلان داشته اند که بیشتر موارد محبوسین زن از سوی نگهبانان زندان مورد تجاوزات جنسی قرار می گیرند.


مجیب الرحمن حبیب زی، مزارشریف
XS
SM
MD
LG