لینک های دستیابی پذیر

سه شنبه ۲ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۰۳:۰۷

هیئت حقیقت یاب تفاهمنامه "شهرک هوشمند" از ریاست جمهوری چی انتظار دارد؟


خلیل الله فروزی یکی از قرض داران کابل بانک

بررسی های هیئت حقیقت یاب در مورد تفاهمنامهء "شهرک هوشمند" روی دو بخش متمرکز است.

این هیئت مشخص می سازد که تا کدام حدود قوانین و مقررات در ارتباط به این تفاهمنامه نقض شده اند.

وظیفهء دیگرش آنست تا دریابد که به کدام اساس وزارت شهر سازی تفاهمنامهء "شهرک هوشمند" را امضا کرده است.

این هیئت سوال های را از وزارت های مالیه، شهر سازی، لوی څارنوالی و همچنان عبدالعلی محمدی، که وظیفه اش به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور به حالت تعلیق در آمده، پرسیده است.

مشخص نیست چی سوال، اما آنها به بخشی از سوال ها پاسخ داده اند و برای دادن پاسخ به بسیاری از پرسش ها خواهان مهلت شده اند.

از محمد یاسین عثمانی، یک عضو این هیئت پرسیدم که چی پاسخ دریافت کرده اند؟

" آنها بعضی مسایل را با قوانین و مقررات داخلی افغانستان ارتباط میدهند. روی مصالح و منافع ملی افغانستان صحبت می کنند. قانون اساسی افغانستان، قانون جزا، قانون محبوسین، و قانون مبارزه علیه فساد اداری باید با دقت مطالعه شوند و دیده شود که این حرکات که صورت گرفته تا کدام حدود با قونین مطابقت دارد و تا کدام حدود نقض قوانین خوانده می شود، زمان نیاز است تا ما درین مورد با دقت عمل کنیم. "

چی سبب شد تا حکومت افغانستان تفاهمنامهء ایجاد شهرک هوشمند را با خلیل الله فروزی، یکی از قرض داران کابل بانک که به ۱۰ سال زندان محکوم شده، امضا کند؟

سوالیست که به دنبال حضور یافتن فروزی و چند مقام ارشد حکومت به شمول عبدالعلی محمدی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند در کابل از سوی منتقدان مطرح شده است.

پس از انتقاد های زیاد، سید منصور نادری، وزیر شهر سازی افغانستان در صحبت با رسانه ها گفت، که بنابر درخواست های مجدد عبدالعلی محمدی، اجازهء ایجاد "شهرک هوشمند" را به فروزی دادند.

اما آقای محمدی در کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه این حرف آقای نادری را رد کرد.

رئیس جمهور افغانستان خاموش ننشست و در گام نخست تفاهمنامهء این شهرک را لغو کرد.

رئیس جمهور غنی سپس با صدور یک فرمان، وظیفهء عبدالعلی محمدی را به حالت تعلیق در آورد و هیئت حقیقت یاب را در مورد تفاهمنامهء "شهرک هوشمند" به کار گماشت.

این هیئت دو عضو دارد، محمد یاسین عثمانی، رئیس کمیته نظارت و ارزیابی فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان و سید غلام حسین فخری، رئیس عمومی ادارهء عالی مبارزه علیه فساد اداری این کشور.

این هیئت بررسی هایش را به روز شنبه آغاز کرد.

آقای عثمانی از ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا:

" زمانی که ما نتیجهء کار خود را خدمت شان تقدیم می کنیم، ما فشردهء نظریات خود را هم برای شان می فرستیم، امیدوار هستیم که نظریات ما را به صورت دقیق مطالعه و برای تحقق حاکمیت قانون در افغانستان مطابق آن عمل کنند. "

این عضو هیئت حقیقت یاب در مورد تفاهمنامهء شهرک هوشمند همچنان اطمینان می دهد که به دور از هرگونه مصلحت حقایق را با مردم شریک می سازند.

عبدالعلی محمدی در مراسم افتتاح این شهرک در کابل گفته بود، که بر اساس حکم محکمه فروزی از حقوق مدنی اش محروم نشده است.

او افزود که حکومت به فروزی و دیگر قرض داران کابل بانک فرصت داده تا از طریق سرمایه گذاری قرض های شان را بپردازند.

XS
SM
MD
LG