لینک های دستیابی پذیر

سه شنبه ۲ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۰۳:۰۴

خلیل الله فروزی به ریاست ۴۰ امنیت ملی انتقال داده شده است


خلیل الله فروزی

رییس زندان بگرام میگوید که خلیل الله فروزی به اساس فرمان رئیس جمهور از این زندان به ریاست 40 امنیت انتقال داده شده است.

میرصاحب گل گفت که ریاست 40 به آنان گفته است که در این مورد رییس جمهور فرمان داده است.

کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه افغانستان به روز چهارشنبه در ارتباط به قضیه رهایی فروزی یکی از مقروضین کابل بانک رئیس زندان بگرام و پلچرخی، مشاور حقوقی وزارت شهر سازی و نماینده څارنوالی را فراخوانده بود.

ریاست جمهوری افغانستان در مورد تاکنون تبصره نکرده است.

XS
SM
MD
LG