لینک های دستیابی پذیر

دانشی: برکناری برخی مقامات کندز، بر امنیت این ولایت تاثیر مثبت خواهد داشت


سرپرست ولایت کندز میگوید: عملیات گسترده نظامی برای برقراری امنیت در این ولایت راه اندازی میشود.

حمد الله دانشی به رادیو آزادی گفت: برکناری شماری از مقام های نظامی کندز، برای امنیت این ولایت یک پیشرفت مثبت خواهد بود.

رئیس جمهور غنی دیروز در جریان سفرش به ولایت کندز و به دنبال نا امنی های اخیر در آن ولایت، شماری از مقام های امنیتی کندز را از وظایف شان برکنار کرد.

سرپرست ولایت کندز میگوید: این اقدام به درخواست مردم صورت گرفته است.

به گفته وی، وزیر ترانسپورت افغانستان در راس یک هیئت موظف شده تا فعالیت های اداره های غیرنظامی را در این ولایت بررسی کند و از کیفیت کار آنها به رئیس جمهور گزارش دهد.

حمد الله دانشی به رادیو آزادی گفت: بر اساس هدایت رئیس جمهور غنی، هیئت موظف شده در باره تعین و یا تغیر پست های مقامات غیرنظامی کندز تصمیم می گیرد:

" چون کندز یک شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ماست و مدیریت حوادث بعد از جنگ در یک شهر کار خیلی سخت و دشوار است، این اقدام برای ما خیلی کمک میکند تا بتوانیم در کار کرد های ریاست ها و اداره های دولتی، یک شفافیت و شایسته سالاری را به میان آوریم. "

رئیس جمهور اشرف غنی دیروز محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت را موظف ساخت تا برای برقراری و تقویت امنیت کندز، " شورای کندزیان" را ایجاد کند تا در کنار نیرو های امنیتی، برای حکومت داری خوب کمک شود.

آقای غنی دیروز همچنان در مورد فعالیت های پولیس محلی کندز گفت که پس از این تمامی نیرو های پولیس محلی تحت امر قوماندانی امنیه خواهند بود:

" هیچ فرد سیاسی بعد از این اجازه نخواهد داشت که پولیس محلی داشته باشد. از امروز به بعد، تمام کدر های پولیس محلی، زیر قومانده قوماندان های امنیه می آیند و تنها و تنها در چهارچوب دولت پاسخگو هستند. "

گفته می شود که موجودیت شماری از گروه های مسلح غیر مسوول در کندز به یک مشکل بزرگ مبدل شده و آنها در راستای به میان آمدن شفافیت در امور دولتی، موانع ایجاد میکنند.

پرسش در اینجاست که حکومت تا کدام حد برای حل همین چالش ها موفق خواهد شد؟ حمد الله دانشی سرپرست ولایت کندز در مورد میگوید:

" من امیدوار هستم که اگر اراده قوی برای تطبیق این برنامه وجود داشته باشد، کدام مشکل جدی نیست. "

آقای دانشی که به دنبال بازپس گیری کندز از نزد طالبان به حیث سرپرست مقام ولایت تعین شده، همچنان می گوید: تغییرات در مقام های دولتی بر اساس گزارش های صورت گرفته که از سوی هیئت حقیقت یاب در مورد سقوط شهر کندز تهیه شده است.

گزارش: جاوید نعیمی

XS
SM
MD
LG