لینک های دستیابی پذیر

حملات راکتی طالبان در جریان سفر اشرف غنی بر شهر کندز


نیویارک تایمز

روزنامه نیویارک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان "طالبان در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به کندز باز هم حملات خود را بر این ولایت متوقف نساختند."

روزنامه می نویسد در جریان سفر یک روزه رئیس جمهور اشرف غنی بهکندز طالبان چندین راکت را بسمت این شهر فیر کردند که یکی آن در ۴۵۰متری استدیومی اصابت کرد که رئیس جمهور در آن با سران قومی و مقامات دولتی ملاقات داشت.

به نوشته روزنامه با وصف تعهدات حکومت مرکزی، مردم ولایت کندز هنوز هم ترس دارند که طالبان می توانند دوباره بر این شهر حمله کنند و حتی سرپرست این ولایت گفته است که طالبان با موتر های زره، سلاح ها و مهماتی که در وقت تصرف کندز بدست آورده اند می توانند بار دیگر این شهر را تهدید کنند.

از سوی دیگر به نوشته روزنامه، تعهداتی که رئیس جمهور اشرف غنی در مورد امنیت این شهر داشت با بیانات قبلی رهبران افغانستان تفاوت نداشت و کسی اعتماد کرده نمی تواند که آیا این تعهدات جامه عمل خواهند پوشید و یا خیر.

اما روزنامه از قول مقامات و بعضی از باشنده گان ولایت کندز می نویسد که دو نکته امیدوار کننده در این سفر وجود داشت یکی اینکه رئیس جمهور اشرف غنی که یک شخص هیجانی و احساساتی است اما در اینجا چهار ساعت با حوصله مندی و تحمل به انتقادات و سوال های مردم جواب داد و به مشکلات این مردم بی تفاوت نماند.

نقطه دوم به نوشته روزنامه، حضور همسر رئیس جمهور بانوی اول در این سفر بود که دوش به دوش شوهر خود حرکت می کرد. این عمل به نوشته روزنامه به باشنده گان کندز روحیه داد و معنویات آنها را بلند برد.

ستارز اند سترایپس

روزنامه ستارز اند سترایپس در شماره اخیر خود در مورد مراسم تنکس گیونگ Thanks Givingیا روز سپاس در بین عساکر امریکایی در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده و می نویسد که عساکر امریکایی در اینجا دور از خانواده های خود در یک کشور بیگانه یکی از جشن های ملی خود را تجلیل می کنند، در حالی در داخل امریکا این روز با یک جا شدن خانواده ها و اظهار سپاس از خداوند تجلیل می شود.

روزنامه صحنه های این جشن را در بگرام تصویر کرده و نوشته است که بعضی از این سربازان امریکایی حتی سه سال می شود که نتوانسته اند این روز را در آغوش خانواده های خود جشن بگیرند.

به نوشته ستارز اند سترایپس در جشن روز سپاس در سال جاری یک هیئت اعضای کانگرس امریکا هم در افغانستان بود و این مراسم را یکجا با عساکر امریکایی در بگرام تجلیل کردند.

XS
SM
MD
LG