لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۱ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۱:۴۱

برای حصول محصولات گمرکی سیستم الکترونیکی فعال شد


مقامات وزارت مالیه افغانستان می‌گویند، سیستم الکترونیکی جدید جمع آوری محصولات هم اکنون در میدان بین المللی حامد کرزی در کابل و گمرک مزار شریف فعال گردیده و تلاش می‌شود تا درگمرکات دیگر نیز از این سیستم استفاده شود.

اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبهدر کابل به خبرنگاران گفت، این سیستم به کمک مالی و تخنیکی امریکا از روز گذشته بدینسو در کشور فعال گردیده است.

آقای عبدالرحیم زی می‌گوید، با فعال شدن این سیستم، کارهای گمرکی آسان گردیده، از فساد جلوگیری شده و عواید نیز بگونه شفاف جمع آوری می‌شود:

"خوشبختانه ما روز گذشته در گمرکات افغانستان پروسه پرداخت محصول گمرکی را آغاز کردیم یک خوبی این پروسه اینست که ما می‌توانیم در بخش جمع آوری عواید شفافیت به میان بیآوریم پس از آن نیاز نیست که آنها محصول گمرکی بصورت نقدی از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال بدهند بلکه آنها می‌توانند از طریق بانک های مختلف در کشور به شکل الکترونیکی محصول گمرکی خود را پرداخت نمایند این کار هم به نفع ما و هم به نفع تاجران ملی می‌باشد."

آقای عبدالرحیم زی می‌گوید که عواید گمرکی ۴۸ درصد بودجه افغانستان را تشکیل می‌دهد و سعی می‌شود تا شفاف و بگونه کامل جمع آوری گردد.

این در حالیست که تاجران و سرمایه گذاران افغان همواره از سیستم پیچیدۀ پرداخت محصول در گمرکات کشور شکایت کرده اند.

مقامات افغان قبلاً گفته اند که موجودیت فساد در گمرکات عواید ملی را متضرر ساخته و همه ساله صدها میلیون افغانی از این طریق حیف و میل می‌شود.

از سوی هم شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی می‌گویند، حکومت قبلاً هم چنین سیستم ها را در گمرکات فعال ساخته بود اما بخاطر نبود افراد مسلکی به گفته آنان جلو فساد در گمرکات کشور گرفته نشده است.

تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی این اقدام وزارت مالیه را ستایش کرد اما می‌گوید که باید از سوی افراد مسلکی مورد کاربرد قرار گیرد:

"درست است ما باید سیستم ها را پیاده کنیم زیرا ما نمی‌توانیم بدون سیستم و تکنالوژی کارها را بصورت بهتر انجام دهیم اما در پهلوی همین سیستم های جدید را که ما پیاده می‌کنیم باید ما سیاست کدری سالم را هم در همین ادارات دولتی خصوصاً در منابع عایداتی بدست بیاوریم."

وزارت مالیه می‌گوید که از چندین سال بدینسو تلاش می‌نماید تا از فساد در گمرکات جلوگیری کرده و عواید را با شفافیت بیشتر جمع آوری کند اما تاج محمد اکبر کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید که هنوز نیز بخش عواید حیف و میل می‌شود.

گزارش: فرشته ندا

XS
SM
MD
LG