لینک های دستیابی پذیر

دوشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۱۱:۳۲

تبصرۀ برخی از روزنامه های جهان درمورد حملۀ اخیر در کابل


نیوز ویک

مجلۀ نیوز ویک در یک مطلب دربارۀ حملۀ مرگبار روز پنجشنبه بر کاروان موترهای محصلان پولیس در غرب کابل می‌نویسد شورشیان طالب حداقل سی نفر از پولیسان آموزش دیده را در این حملۀ انتحاری کشتند.

این محصلان در راه انتقال به مرکز کابل بودند و گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

مجله می‌افزاید که طالبان پس از اینکه دو رهبر آنها در سه سال اخیر کشته شد به شورش خود علیه حکومت ادامه می‌دهند.

ماه گذشته هم کابل شاهد یک حملۀ شورشیان طالب بود که در آن چهارده محافظ امنیتی از نیپال کشته شد.

اندیپندینت

روزنامه اندیپندینت چاپ لندن هم به حملۀ روز پنجشنبه در کابل پرداخته می‌نویسد که این حمله یک هفته قبل از اجلاس سران ناتو در وارسا رخ می‌دهد. و قرار است در این اجلاس دربارۀ حمایت از دولت افغانستان بحث و گفتگو شود.

اندیپندینت می‌نویسد: پس از اینکه ملا اختر محمد منصور در یک حملۀ طیارۀ امریکایی بدون سرنشین کشته شد و ملا هبت الله آخند زاده ماه گذشته به حیث رهبر طالبان گماشته شد آنها به صراحت گفتند که به حملات خود علیه حکومت مورد حمایت غرب ادامه می‌دهند.

روزنامه می‌نویسد که نمایندۀ خاص ملل متحد در افغانستان هفتۀ گذشته از یک مرحلۀ جدید اعمال خشونت و اختطاف مسافران در شاهراه ها هُشدار داد.

در حالیکه مجلۀ نیوز ویک و روزنامۀ اندیپندینت به حملۀ مرگبار روز پنجشنبه درکابل پرداخته اند، نشریۀ نیشنل انترست در یک عنوان درشت خود می‌نویسد که مبارزه در برابر فساد اداری در افغانستان به یک ستراتیژی و تدبیر بهتر نیاز دارد.

نیشنل انترست

نشریه می‌افزاید که فساد اداری چون یک بیماری مزمن در افغانستان بوده و کدام موضوع نو نیست و به اعتبار دولت افغانستان در چهارده سال گذشته صدمه رسانیده است.

نیشنل انترست می‌افزاید که فساد اداری چون یک مشکل دشوار در برابر حکومت وحدت ملی افغانستان که با پایان سال ۲۰۱۶، سال دوم خود را تکمیل خواهد کرد قرار دارد.

نشریه می‌نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی با درک جدی بودن این مشکل در قدم اول سعی کرد که جلو فساد اداری در اعطای قرارداد های حکومتی را بگیرد.

او کمیسیون ملی تدارکات را تأسیس کرد که زیر رهبری خودش کار و قراردادها را بررسی می‌کند.

نشریه می‌نویسد اگرچه اینگونه بررسی تدارکات شاید در دراز مدت پایدار نماند ولی یک واقعیت دشوار را تبارز می‌دهد که رئیس جمهور چون خودش به سیستم یا نظام اعتماد ندارد ناگزیر شخصاً در همۀ پروسه شامل است.

این یک میکانیزم کوتاه مدت خوب برای تأمین شفافیت می‌تواند باشد ولی درمان دراز مدت برای مهار کردن فساد اداری نیست.

نیشنل انترست می‌افزاید رئیس جمهور اشرف غنی که در زمامداری شهرت جهانی دارد بدون شک برای نهادینه ساختن اجراآت تدارکات سعی داشته است.

XS
SM
MD
LG