لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۰۸:۴۹

اروپایی ها: میان بحران پناهجویان و تروریزم ارتباط وجود دارد


یک سروی تازه که در ده کشور اروپایی انجام داده شده است، نشان می‌دهد که اکثریت اروپایی ها باور دارند که بین بحران پناهجویان و تهدید فزایندۀ تروریزم در اروپا، ارتباط وجود دارد.

در سال گذشتۀ میلادی حدود یک میلیون پناهجو وارد اروپا شدند که اکثریت آنها مسلمان و از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان بوده و عمدتاً در کشور جرمنی تقاضای پناهنده‌گی کرده اند.

این سروی توسط یک نهاد مستقر در واشنگتن و قبل از همه پرسی اخیر بریتانیا انجام داده شده است.

حداقل نصف کسانیکه از آنها پرسیده شده است به این عقیده اند که پناهجویان احتمال تروریزم را افزایش می‌دهند.

فیصدی این افراد در کشور های هنگری و پولند ۷۶ و ۷۱ درصد است.

بر اساس این سروی همچنان در پنج از جملۀ ۱۰ کشور اروپایی حداقل نصف افراد سروی شده پناهجویان را به مثابۀ یک بار بالقوۀ اقتصادی و یک تهدید برای کار و منافع اجتماعی خود می‌بینند.

اما صرف در دو کشور، در جرمنی و سویدن که بیشترین تعداد پناهجویان را پذیرفته اند، حداقل نصف سروی شونده‌گان گفته اند، پناهجویان به خاطر استعداد و پشتکار شان باعث قدرتمند شدن این کشور ها می‌شوند.

XS
SM
MD
LG