لینک های دستیابی پذیر

چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶ کابل ۰۱:۴۶

رستمی: تا سه روز دیگر پروژۀ توغچی به بهره برداری سپرده می‌شود


وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید بابهره برداری سربند جدید و بازسازی کانال تنگی توغچی ولایت ننگرهار، بیست هزار دهقان در هر فصل سال از زمین‌های زراعتی‌شان در بهسود این ولایت، حاصل بدست می‌آورند.

با بهره برداری این سربند آب ۷۵ درصد تولیدات زراعتی در این ولایت افزایش خواهد یافت.

اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان به روز چهارشنبه با بیان این مطلب گفت، با عملی شدن این پروژه که ارزش آن ۹۶.۶ میلیون افغانی است، برای بیست هزار دهقان زمینۀ کار فراهم خواهد شد و همچنان کار آن تکمیل شده و تا سه روز دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد.

رستمی: با عملی شدن این پروژه برای بیست هزار دهقان زمینۀ کار فراهم خواهد شد.
رستمی: با عملی شدن این پروژه برای بیست هزار دهقان زمینۀ کار فراهم خواهد شد.

آقای رستمی روز چهارشنبه در نشست مشترک با وزارت زراعت و آب‌یاری این موضوع را مطرح کرده گفت:

"هزینۀ مجموع این کانال و سربند ۹۶.۶میلیون افغانی است که از سوی بریتانیا پرداخت شده‌است، کار آن تکمیل شده‌است و تا سه روز دیگر، به بهره برداری سپرده می‌شود. استفاده از این سربند، زمین‌های زراعتی بهسود ننگرهار، نقش اساسی را دارد و در رشد زراعت کشور کمک می‌کند."

حکومت وحدت ملی هفت ماه پیش، برنامۀ ملی کاریابی را اعلام کرد که بر اساس آن، وزارت‌های سکتوری برنامه‌‌های‌ شان را برای اشتغال زایی طرح ریزی کردند.

پیش از این حکومت افغانستان گفته‌است که با عملی سازی یک هزارو پنجصد پروژۀ انکشافی تنها در پنج ولایت، ۷۶ هزار تن به کار و اشتغال دسترسی پیدا می‌کنند.

این پروژه‌ها که شامل مرحلۀ دوم برنامۀ کاریابی حکومت وحدت ملی گفته شده‌است سکتور زراعت، بازسازی و نوسازی بندهای آب رسانی نیز شامل آن‌ها هستند.

از سوی دیگر، لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری در این نشست مشترک ،از ایجاد سردخانه‌ها و ذخیره گاه‌ها در ولایات می‌گوید:

"موثریتی که ذخیره خانه‌ها و سردخانه‌ها دارد، از خسارات به محصولات زراعتی و میوه جات جلوگیری می‌کند. این پروژه مشخصاً روی راه یافتن محصولات باغداری به بازارهای ملی و بین‌المللی کار می‌کند و برای پنج سال است."

از تلاش‌ها برای ایجاد سردخانه‌ها و ذخیره گاه‌های محصولات زراعتی در کشور درحالی سخن زده می‌‎شود که پیش از این دهاقین و باغداران گفته اند که از به خاطر نداشتن سردخانه‌ها و ذخیره گاه‌ها، محصولات زراعتی‌شان پوسیده می‌شد.

اما وزارت زراعت می‌گوید، باکمک۱۰۰ میلیون دالر که از سوی اداره انکشافی ایالات متحدۀ امریکا برای سکتور زراعت افغانستان اختصاص داده شده‌است، نگرانی از بهر نبود ذخیره گاه‌ها و سردخانه‌ها کاهش خواهد یافت.

گزارش: نظیفه محبوبی

XS
SM
MD
LG