لینک های دستیابی پذیر

یکشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۰۱:۴۰

سامع: وضعیت اطفال کارگر در بلخ نگران کننده‌است


مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال در مورد وضعیف اطفال کارگر در ولایت بلخ ابراز نگرانی کرده و حکومت را برای این کودکان به بی توجهی متهم می‌کنند.

سید محمد سامع مسئول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال به رادیو آزادی گفت که وضعیف اطفال کارگر در بلخ ناگوار بوده و اکثریت این کودکان در اثر وضعیت بد اقتصادی خانواده‌های شان دست به انجام کارهای شاقه می‌زنند.

آقای سامع در رابطه گفت:

"وضعیت اطفال در بلخ نگران کننده‌است، آنان مصروف کارهای شاقه هستند. از این کودکان کارگر در کارهای مشکل استفاده صورت می‌گیرد و اکثراً موتر شویی می‌کنند، در مستری خانه کار می‌کنند و بوت‌ها را پالش می‌کنند. تعداد اینگونه اطفال خیلی زیاد شده‌است."

این مسئول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال کشور می‌گوید که کار کردن این اطفال در سرک‌ها، کوچه و بازارهای مزارشریف باعث شده‌است تا آنها از نعمت سواد محروم شوند.

وی می‌گوید که عدم توجه لازم دولت بر وضعیت این کودکان و عدم مساعد بودن زمینه کار برای سایر اعضای خانواده آنها، این کودکان را وادار به انجام کار های شاقه کرده‌است.

پیش از این ریاست کار و امور اجتماعی بلخ نیز حضور پُر رنگ اطفال کارگر در این ولایت را تائید کرده‌است.

rovince, 05May2013
rovince, 05May2013

دو تن از اطفال کارگر در مورد کار و بار شان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:

"نام مه رفیع است، مه مصروف پالش کاری بوت استم و روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی کار می‌کنم. مکتب نمی‌روم چون در فامیل ما کسی نیست که نان آور باشد. من استم با دو خواهر و مادرم در خانه پدر ندارم."

"مه سهیل استم، بلی هر روز می آیم اینجا موتر شویی می‌کنم، روز ۲۰۰ افغانی میشه دیگه خوب است به فامیل کمک می‌کنم. پدرم آشپز است من اینجا در موتر شویی استم."

این اطفال شکایت دارند که فقر و تنگدستی سرنوشت آنان را به کوچه های پُر خطر مزارشریف کشانده و به دلیل اینکه نفقه فامیل را مهیا کنند از رفتن به مکتب باز مانده‌اند.

گزارش: مجیب حبیب زی

XS
SM
MD
LG