لینک های دستیابی پذیر

ترکمنستان برای بازدید دیپلوماتان خارجی از زندان‌هایش غور می‎کند


ترکمنستان دربارۀ اجازه دادن به بازدید دیپلوماتان خارجی از محبس‎های این‎کشور غور می‎کند.

این موضوع در گفتگوی دیروز میان رهبران جرمنی و ترکمنستان در برلین مورد بحث قرار گرفته‎است.

سازمان‎های حقوق بشر می‎گویند حکومت اقتدار گرای ترکمنستان ده‎ها مخالف خود را زندانی ساخته و تماس آن‎ها با جهان خارجی را قطع کرده‎است.

رهبران ترکمنستان و آلمان راه اندازی پروژه‎های سه جانبه در شمال افغانستان را نیز مطرح ساخته‎اند.

سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را به استناد گزارش‎های رسانه‎های غربی تقدیم می‎کند.

صدراعظم آلمان بعد از ملاقات دیروز با رئیس جمهور ترکمنستان در برلین گفت که دیپلوماتان میل دارند از محبس‎های این کشور بازدید کنند.

مرکل: رئیس جمهور ترکمنستان وعده نمود که وزیران خارجۀ دو کشور اکنون این موضوع را مورد بحث قرار دهند سپس دیپلوماتان بین المللی هم خواهند توانست که از این محابس بازدید نموده وضعیت آن‎ها را ارزیابی کنند.
مرکل: رئیس جمهور ترکمنستان وعده نمود که وزیران خارجۀ دو کشور اکنون این موضوع را مورد بحث قرار دهند سپس دیپلوماتان بین المللی هم خواهند توانست که از این محابس بازدید نموده وضعیت آن‎ها را ارزیابی کنند.

او گفت که رئیس جمهور قربان گولی بیردی محمدوف موافقه نمود که وزیران خارجۀ دوکشور این موضوع را مورد بحث قرار دهند.

وی افزود:

"ما در بارۀ این واقعیت باهم گفتگو کردیم که بهتر خواهد بود که دیپلوماتان به زندان‎های ترکمنستان دسترسی داشته باشند. رئیس جمهور ترکمنستان وعده نمود که وزیران خارجۀ دو کشور اکنون این موضوع را مورد بحث قرار دهند سپس دیپلوماتان بین المللی هم خواهند توانست که از این محابس بازدید نموده وضعیت آن‎ها را ارزیابی کنند."

رئیس جمهورترکمستان به نوبۀ خود گفت که این کشور روی اصلاحات در قانون، پولیس و نظام عدلی خود کار می‎کند تا به گفتۀ وی "عزت وکرامت هرفرد حفظ شود.".

قربان گولی بیردی محمدوف گفت که ترکمنستان از سیاست دروازه‎های باز پیروی می‎کند.

خانم انگلا مرکل صدراعظم آلمان این‎راهم گفت که ترکمنستان با کشور همسایۀ خود افغانستان همکاری خوب دارد.

مرکل: ما در شمال افغانستان فعالیت داریم و ترکمنستان با شمال افغانستان هم‎سرحد است پس امکان دارد که یک همکاری سه جانبۀ خوب به میان آید.
مرکل: ما در شمال افغانستان فعالیت داریم و ترکمنستان با شمال افغانستان هم‎سرحد است پس امکان دارد که یک همکاری سه جانبۀ خوب به میان آید.

وی افزود:

"کشور هم‎جوار افغانستان، ترکمنستان همکاری بسیار فعال با افغانستان دارد. ما از وزارت‎های خارجه و همکاری اقتصادی و انکشافی خود می‎خواهیم که در بارۀ امکان پروژه‎های مشترک میان جرمنی و ترکمنستان در شمال افغانستان غور کنند. ما در شمال افغانستان فعالیت داریم و ترکمنستان با شمال افغانستان هم‎سرحد است. پس امکان دارد که یک همکاری سه جانبۀ خوب به میان آید."

رئیس جمهور ترکمنستان پس از ملاقات با صدراعظم آلمان گفت که عشق آباد در صدد افزایش و متنوع ساختن صادرات گاز خود به کشورهای اتحادیۀ اروپا می‎باشد.

ترکمنستان یکی از آن کشورهای دنیا است که ذخیره‎های هنگفت گاز طبیعی دارند.

صادرات گاز ترکمنستان به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا از طریق بحیرۀ کسپین خواهد بود که موافقۀ روسیه و ترکیه را ایجاب می‎کند.

XS
SM
MD
LG