لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۱ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۳:۳۹

نگرانی ها در مورد فروش کتاب‌های خلاف منافع ملی در افغانستان


تعداد از شهریان کابل از خرید و فروش کتاب هایکه در تضاد با منافع ملی و تخریش کننده ذهنیت عامه می‌باشد، در بازارهای کتاب فروشی افغانستان، نگران هستند.

گفته می‌شود که در برخی از بازارهای کتابفروشی افغانستان، کتاب های چاپ و به فروش می‌رسد که نفیعه کننده منافع ملی افغانستان بوده و سبب مخدوش شدن ذهنیت عامه می‌شود. که این موضوع باعث نگرانی تعداد از مردم گردیده‌است.

حمیدالله و محمد هارون خراسانی دو تن از شهریان کابل در همین مورد به رادیو آزادی گفتند:

"کتاب های وجود دارد که نه تنها اینکه ذهنیت جوانان را بارور نمی‌سازد بلکه بالای ذهنیت آنان تأثیر منفی هم بجا می‌گذارد، این مسئولیت مقامات مربوط می‌باشد تا نگذارند که همچو کتاب‌ها در بازار بفروش برسد."

"در بازار کتاب های افراطی هم از لحاظ مذهبی و هم لحاظ غیر مذهبی به طور آزادانه به فروش می‌رسد."

مردم: این نوع کتاب‌ها بالای ذهنیت جوانان تأثیر منفی بجا می‌گذارد.
مردم: این نوع کتاب‌ها بالای ذهنیت جوانان تأثیر منفی بجا می‌گذارد.

مردم به این عقیده هستند که تمام کتاب‌ها قبل از چاپ باید از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ارزیابی شده و بعداً اجازه چاپ و فروش را پیدا نمایند.

اما وزارت اطلاعات و فرهنگمی‌گوید که ارزیابی و بررسی قبل از چاپ، خلاف اصول آزادی بیان بوده و وزارت در این رابطه هیچ نوع مسئولیت ندارد.

هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، در صورتی که شکایت مردم از چاپ و فروش عنوان مشخص از کتاب باشد، این وزارت مسئولیت دارد تا موضوع را بررسی نموده و کتاب مربوطه را از بازار جمع آوری کرده و نویسنده کتاب را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نماید.

هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان
هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان

"در صورتی که به وزارت اطلاعات و فرهنگدر مورد چاپ و فروش کدام عنوان کتاب مشخص، شکایت مواصلت نماید، شکایت به کمیسیون نظارت راجع شده و بعد از بررسی، در مورد اصولا اجراآت می‌شود."

آقای حکیمی اضافه نمود که در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ یک کمیته نظارت و بررسی از کتب هم فعالیت می‌کند.

در افغانستان بعضاً کتب در داخل اینکشور چاپ می‌شود و تعداد هم از کشورهای ایران و پاکستان وارد کشور می‌شود که کتاب‌های سیاسی و دینی از علاقمندان بیشتر برخوردار هستند.

در عین حال، نجیب الله منلی مشاور پیشن وزارت اطلاعات و فرهنگمی‌گوید، قانون رسانه ها در افغانستان سانسور قبل از چاپ را منع قرار داده‌است.

منلی: قانون رسانه ها در افغانستان سانسور قبل از چاپ را منع قرار داده‌است.
منلی: قانون رسانه ها در افغانستان سانسور قبل از چاپ را منع قرار داده‌است.

وی در مورد می‌گوید:

"بعد از چاپ، در صورتی که کدام شکایت باشد و یا هم محتویات آن در تضاد با امنیت ملی باشد و یا هم با منافع شخصی اشخاص در تضاد باشد، بار مسئولیت به ارگان های مربوطه بر می‌گردد، امنیت ملی، سارنوالی به اساس شکایت شاکی بعد از اجازه محمکه ذیصلاح، فروش کتاب را منع قرار می‌دهند."

در عین حال، تعداد از کتاب فروشان به رادیو آزادی گفتند، تعداد کتاب هایکه در تضاد با منافع ملی و مخدوش کننده ذهنیت عامه باشد، در بازار کم است و اضافه می‌کنند که در صورتیکه موجود هم باشند مردم در مورد محتویات درست و نادرست کتاب خودشان قضاوت می‌کنند.

گزارش، جاوید حسن زاده

XS
SM
MD
LG