لینک های دستیابی پذیر

پنجشنبه ۲۷ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۷:۵۴

داکتر فنلندی: مغز کریموف ۵ روز پیش از خبر مرگ وی مرده بود


اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان

یک داکتر فنلندی که برای تداوی کریموف از هیلسنکی به تاشکند به صورت عاجل پرواز کرده بود می‎گوید، مغز کریموف ۵ روز پیش از آن‎که خبر مرگ وی رسما اعلان شود، مرده بود.

برای تداوی کریموف یک داکتر آلمانی، یک روسی و یک موناکویی هم به تاشکند شتافته بودند.

زمانی‎که هرچهار داکتر معروف نظر شان را در مورد وضیعت صحی کریموف به مقامات ازبکستان ابراز کردند، بازی قدرت در ازبکستان آغاز شد.

این نشان می‎دهد که کریموف به واسطه تدابیر طبی در حالی زنده نگهداشته شده بود که یک بازی قدرت در ازبکستان درمورد جانشین وی جریان داشت.

یوها هیرنیس نیمی جراح معروف فنلندی در بخش عصبی می‎گوید، حوالی ساعت ۲ بعد از چاشت در هیلسینکی مرکز فنلد بود که برایش یک تیلفون عاجل از آسیای میانه آمد و گفته شد که رئیس جمهور ازبکستان به سبب خونریزی مغزی در شفاخانه بستری شده‎است.

براساس راپور رسمی صحی مقامات حکومتی ازبکستان، کریموف در حالت بیهوشی به شفاخانه مرکزی تاشکند ساعت ۹ صبح منتقل شده بود.

قلب کریموف از تپش مانده بود، ولی بر اساس راپور رسمی صحی، تیم داکتران توانستند قلبش را بعد از ۲۰ دقیقه تلاش به حرکت در آورند.

کریموف بعدا در حال کومای ضعیف نگهداشته شد.

مقامات ازبکستان از داکتر فنلندی یوها هیرنیس خواستند به تاشکند برای معاینه و تداوی رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف و یا هم در صورت نیاز به عملیات جراحی، هرچه عاجلتر به تاشکند پرواز کند.

مدتی کوتاه بعد از آن‎که داکتر هیرنیس نیمی قبول کرد که به تاشکند برود، یک طیاره شخصی او را به ازبکستان برد و یک توقف در جرمنی هم داشت.

داکتر هیرنیس نیمی به روز یکشنبه ۲۸ اگست به شفاخانه تاشکند و درکنار بستر کریموف رسید.

وی به تلویزیون فنلند گفته‎است، ر‎ئیس جمهور کریموف را که دیدم برایم معلوم شد که کار وی دیگر تمام شده‎است، زیرا مغز وی مرده بود.

او افزود برای داکتران ازبک گفت، به عملیات نیاز نیست و ادامه تداوی هم بی فایده‎است.

یک داکتر آلمانی، یک روسی و یک موناکویی هم در شفاخانه حاضر بودند و نظرشانرا گفتند که مسئله تمام شده‎است.

زمانی‎که هرچهار داکتر نظرشان را گفتند بازی قدرت در ازبکستان آغاز شد.

مقامات ازبکستان به تاریخ ۲ سپتمبر رسما اعلان کردند که رئیس جمهور اسلام کریموف درگذشته‎است.

XS
SM
MD
LG