لینک های دستیابی پذیر

افغانستان سومین کشور فاسد جهان معرفی شد


سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان را در فهرست فاسدترین کشورهای جهان شامل ساخته‌است.

براساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان در ردۀ یکصد و شصت و ششم در میان کشورهای فاسد جهان قرار گرفته و پس از سومالیا و کوریای شمالی سومین کشور با بیشترین فساد اداری خوانده شده‌است.

سازمان شفافیت بین‌المللی می‌گوید، میلیون‌ها دالر که باید در بازسازی افغانستان به مصرف می‌رسید، بنابر گزارش یا ها حیف و میل شده و یا هم به سرقت رفته‌است.

این در حالیست که حکومت افغانستان به هدف مبارزه بهتر با فساد اداری چندی پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد که کمتر از یک ماه می‌شود، رسماً بکار اش آغاز کرده‌است.

XS
SM
MD
LG