لینک های دستیابی پذیر

پنجشنبه ۲ قوس ۱۳۹۶ کابل ۱۲:۱۵

اشرف غنی یک حکم جهت تسریع روند معلومات دهی صادر کرد


ریاست جمهوری افغانستان می گوید، پس از این هیچ اداره دولتی حق ندارد تا معلومات را از رسانه ها و مردم پت نگه کند.

هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری در کابل گفت، رئیس جمهور در بخش دسترسی به اطلاعات حکم صادر کرده است و همه ادارات مکلف به تطبیق آن اند.

وی گفت:

"قانون دسترسی به اطلاعات نافذ بوده، ضمن تأکید به رعایت قانون و به منظور رسیدگی بهتر به مردم به معلومات دقیق و به موقع وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف اند تا طرزالعمل های موثر را برای طبقه بندی معلومات از لحاظ درجه محرمیت در مشوره با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات جهت تسهیل بخشیدن به روند ارائه معلومات به مردم ترتیب نمایند."

این فرمان رئیس جمهور در بخش اطلاع رسانی هفت ماده دارد که بر اساس آن همه سخنگویان حکومت باید بر اساس قانون معلومات را به دسترس رسانه ها و مردم قرار دهند.

در عین حال صدیق الله توحیدی رئیس نی - ادارۀ حمایت از رسانه ها آزادی افغانستان از این فرمان رئیس جمهور استقبال کرده آنرا دست آورد بزرگ در بخش اطلاع رسانی می‌خواند.

XS
SM
MD
LG