لینک های دستیابی پذیر

سه شنبه ۴ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۸:۱۸

حکم رئیس جمهور افغانستان در مورد شریک ساختن معلومات با رسانه ها


رئیس جمهور برای تسریع روند معلومات دهی مقام‌های حکومتی برای رسانه‌ها حکم تازۀ را صادر کرده‌است.

مسئولان دولتی به شمول وزیران و والی‌ها از این پس مکلفیت دارند معلومات مورد نیاز را با مردم شریک سازند.

حکم تازه رئیس جمهور افغانستان که دارای هفت ماده است در آن آمده است که باید طرزالعمل های موثری برای طبقه بندی معلومات از لحاظ درجه محرمیت با مشوره به کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ترتیب شود.

هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور هنگام ارایه این حکم به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت:

هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان
هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان

" قانون دست رسی به اطلاعات نافذ بوده، ضمن تأکید بر رعایت مواد قانون به منظور دسترسی بهتر مردم به معلومات دقیق و به موقع وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان ولایات مکلف اند تا طرزالعمل های موثر را برای طبقه بندی معلومات از لحاظ درجه محرمیت در مشوره با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات جهت تسهیل بخشیدن به روند ارایه معلومات به مردم ترتیب نمایند، وزرا، مسئولین دولتی مرکز و والیان مکلف اند تا حد اقل یک بار در ماه از فعالیت ها و پیشرفت های کار نهاد های مربوط شان طی کنفرانس مطبوعاتی برای مردم اطلاع رسانی کنند."

این در حالیست که پیش از این خبرنگاران به نسبت عدم دسترسی لازم به معلومات مورد نیاز شاکی بودند.

نهاد های حمایت از خبرنگاران می‌گویند، در برخی موارد مسئولان نهادهای امنیتی به خبرنگاران اطلاعات مورد نیاز را شریک نمی‌سازند و حتا خبرنگاران در چنین موارد با خشونت نیز رو برو بوده اند.

صدیق الله توحیدی رئیس نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان در این نشست خبری گفت، باید این حکم رئیس جمهور به زودی اجرایی شود.

آقای توحیدی می‌گوید، اگر این حکم در حالت تطبیق قرار گیرد، از آن استقبال می‌کنند:

صدیق الله توحیدی رئیس نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان
صدیق الله توحیدی رئیس نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان

" تا هنوز هم ادارات دولتی ممکن است توانایی طبقه بندی معلومات خود شان را نداشته باشند، در مورد محرمیت هم که در حکم آمده، این محرمیت در قانون حق دسترسی به اطلاعات بسیار صراحت دارد و کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات تمام طرزالعمل ها و میکانیزم چگونگی تطبیق این قانون را رویش کار می‌کنند و تقاضای ما از رئیس جمهور این بود که هر چه زود تر این قانون اجرایی تر شود، به همین خاطر این حکم صادر شد، دقیقاً این حکم مورد پشتیبانی ما است، اما می‌خواهم تأکید کنم که افزون بر سخنگویان حکومتی چه در ولایات و چه در مرکز تمام مسئولان دولتی که مورد پرسش خبرنگاران قرار می‌گیرند مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات مکلف به دادن معلومات هستند."

حکم تازۀ رئیس جمهور همچنان این مکلفیت را به مسئولان دولتی مرکز و ولایات اضافه می‌سازد تا روزانه حد اقل پانزده دقیقه برای سخنگویان شان از روند فعالیت و جریانات تازه معلومات دهند.

برای ضمانت اجرایی این حکم، رئیس جمهور اداره امور را مکلف ساخته تا از روند تطبیق مواد این حکم نظارت نماید.

نصرت پارسا

XS
SM
MD
LG