لینک های دستیابی پذیر

اشرف غنی از خانواده‌های قربانیان کشتار دسته جمعی غور دلجویی کرد


آقای غنی هدف از این سفرش را دلجوی و بازدید از خانواده‌های قربانیان کشتار دسته جمعی پنج عقرب عنوان کرد که در آن سی و یک فرد ملکی از سوی مخالفین تیرباران گردیده بود.

آقای غنی در محفل بازدید از شهروندان غوری تعهد کرد که انتقام خون افراد کشته شده را از مخالفین خواهد گرفت و برعملیات پاکسازی مخالفین که پنج روز قبل در شمال فیروز کوه مرکز ولایت غور راه اندازی گردیده است، تاکید کرد.

رئیس جمهور کشور هم چنان برای مردم غور وعد سپرد که بعد از این ۷۰ درصد از وقتش را صرف ولایات می‌کند که مانند غور عقب مانده‌اند.

آقای غنی هم چنان گفت گه برای سرعت بخشیدن اعمار بند برق پوزه لیچ که دو سال از آغاز کارش می‌گذرد و هم چنان اعمار سرک مرکزی کابل -غور و غور- هرات نیز تلاش خواهد کرد.

اما آقای غنی گفت از آغاز کار سرک مرکزی که چه وقت شروع خواهد شد هنوز وعده داده نمی‌تواند و همچنان برمشارکت سیاسی غوری‌ها در حکومت مرکزی نیز وعده سپرد.

شورای ولایتی غور، جامعه مدنی وعلمای دین نیز درغور از رئیس جمهوری کشور خواستند تا برای تأمین امنیت، احداث شاهراه مرکزی، اعمار بند برق و سهیم ساختن غوری‌ها در حکومت مرکزی، توجه جدی نماید

XS
SM
MD
LG