لینک های دستیابی پذیر

سه شنبه ۲ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۱۰:۱۴

تبصرۀ برخی از روزنامه های جهان در مورد تلفات اخیر در کندز


بعضی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد کشته شدن افراد ملکی و سربازان امریکایی در کندز مطالبی را به نشر رسانده‌اند.

روزنامه های نیویارک تایمز، گاردین و والستریت ژونال مطالبی را در مورد حوادث اخیر در کندز به نشر رسانده و بیانات مقامات نظامی امریکا و شاهدین عینی کشته شدن افراد ملکی و سربازان امریکایی را به نشر رسانده‌اند.

والستریت ژورنال

به نوشته والستریت ژورنال قوماندان قوای امریکا در افغانستان گفته است که با وصف تلفات و قربانی عساکر امریکایی این کشور متعهد است که از شرکای افغان خود دفاع خواهد کرد.

نیویارک تایمز

اما روزنامه نیویارک تایمز در یک مطلب دیگر خود توجه را به شرایط برگشت مهاجرین افغان به وطنشان جلب نموده و نوشته است یک کشور در جهان است که نسبت به تمام ممالک دیگر تعداد بیشتر مهاجرین افغان را می‌پذیرد و این کشور خود افغانستان است.

به نوشته نیویارک تایمز تا ختم سال جاری میلادی یک و نیم میلیون مهاجر افغان به وطن بر می‌گردند که یک تعداد آنها مهاجرین ثبت شده هستند و جبراً به وطن شان فرستاده می‌شوند.

فشار ها بالای مهاجرین افغان در پاکستان و ایران صدها هزار مهاجر افغان را وادار ساخته که این کشورها را ترک کنند که به نوشته روزنامه برگشت یکباره مهاجرین افغان به وطن شان مانند طوفانی می‌باشد که فضای ثبات این کشور را تهدید خواهد کرد، زیرا سازمان‌های خیریه پول کافی برای محافظت آنها در اختیار ندارند.

این مهاجرین بجز از یک مقدار پولی که در وقت برگشت بدست می‌آورند دیگر هیچ سرمایه برای زیستن در افغانستان ندارند، و این در حالیست که زمستان فرار رسیده و سردی دامن گسترده که مهاجرین برگشته را در مرز مرگ و زنده‌گی قرار می‌دهد.

گاردین

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بیماری ساری فساد اداری در افغانستان سبب به هدر رفتن میلیاردها دالر کمک به این کشور شده‌است.

به نوشته روزنامه گاردین بعد از سقوط نظام طالبان در سال ۲۰۰۱ ده‌ها میلیارد دالر کمک به افغانستان رسید که هدف از آن تقویه صلح و ثبات و ایجاد و بازسازی مؤسسات دولتی و خدمات عامه بود، اما بخش اعظم این پول‌ها به هدر رفتند.

به نوشته روزنامه کشورهای کمک دهنده همیشه در مورد فساد اداری در افغانستان شکایت می‌کنند، ولی هیچگاه این کمک‌ها را مشروط نساختند، یعنی این کشورها باید برای ادامه کمک‌های خود شرط می‌گذاشتند که حکومت افغانستان مبارزه واقعی و جدی را علیه فساد اداری آغاز کند.

به نوشته روزنامه هرچند طالبان نسبت به هر وقت دیگر در سال جاری مناطق بیشتر را در افغانستان اشغال کرده‌اند و داعش هم در اینجا فعال شده‌است اما تهدید که بیماری فساد اداری در افغانستان را ببار آورده است، نسبت به تهدید این دو گروه با هم بیشتر است و اگر جلو آن گرفته نشود ضرر آن در آینده جبران ناپذیر خواهد بود.

XS
SM
MD
LG