لینک های دستیابی پذیر

ولسی جرگه: ستره محکمه فیصلۀ نکند که به اعتبارش صدمه برسد


ولسی جرگه افغانستان می‌گوید، ستره محکمه در مورد مسئله استیضاح وزیران سلب صلاحیت شده، فیصلۀ نکند که به اعتبارش صدمه برساند.

ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست نشست عمومی امروز ولسی جرگه را به عهده داشت گفت، ستره محکمه یک قوه معتبر است و نباید تحت تأثیر قوه اجرائیه قرار بگیرد:

"ستره محکمه یک اداره و قوه با اعتبار است، کاری را که در چوکات قانون انجام شده، ربطی به ستره محکمه و قوه اجرائیه ندارد، زیرا این مسئله می‌تواند اعتبار ستره محکمه را زیر سوال قرار دهد."

این خواست پس از آن مطرح می‌شود که حکومت افغانستان مسئله استیضاح وزیران را به ستره محکمه راجع ساخت.

هفت وزیر به دلیل مصرف بودجه انکشافی کمتر از هفتاد درصد، هفته گذشته از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند.

ستره محکمه افغانستان می‌گوید، تازمان تکمیل این پروسه نمی‌توانند در این باره معلوماتی را با رسانه ها شریک بسازند.

XS
SM
MD
LG