لینک های دستیابی پذیر

شهر سرپل نخستین برفباری زمستان امسال را تجربه کرد


شهر سرپل امروز دوشنبه نخستین برفباری زمستان امسال را تجربه کرد.

سرپلیان با خوشحالی از این برفباری استقبال کرده باریدن برف را نویدی برای سال پر بار می‎خوانند.

این برفباری خالی از مشکلات هم نبود. برای کسانیکه مالدار هستند می‎گویند که از باریدن این برف خوشحال اند اما نسبت نبود ذخیره زمستانی برای مالداری تمام مواشی شان لاغر شده و در بازار آنان را با پول ناچیز میفروشند.

با باریدن برف در زمستان، دستیابی به وسایط کار آسانی نیست. چنانچه قبل از ظهر امروز بسیاری از گوشه‎های شهر سرپل پر ازدهام بود.

XS
SM
MD
LG