لینک های دستیابی پذیر

سرنوشت: آیا اصلاحات انتخاباتی تکمیل گردیده‌است؟


روزنامه های چاپ امروز کابل برعلاوه سایر موضوعات در رابطه به اصلاحات انتخاباتی و تعیین اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به صفت مشاورین ریاست جمهور سرمقاله و مطالب شانرا اختصاص داده‌است.

سرنوشت

روزنامه سرنوشت در سرمقاله شماره امروزی اش سوال را در رابطه به اصلاحات انتخاباتی مطرح نموده است که آیا اصلاحات انتخاباتی تکمیل گردیده‌است؟

سر مقاله نویس نوشته است که رهبران حکومت وحدت ملی اعضای جدید را به عوض اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی تعیین نموده‌اند و نام این اقدام را اصلاحات گذاشته اند.

به باور سرمقاله نویس سیستم انتخاباتی افغانستان به اصلاحات گستردۀ نیاز دارد و بخاطر آوردن اصلاحات ضرورت است تا در قوانین انتخاباتی، کارت های رای دهی، تذکره های برقی، سهولت های تخنیکی و میکانیزم های عدم مداخله در امور انتخاباتی تعدیل وارد شود.

نویسنده اضافه می‌نماید که مشکل اصلی در انتخابات افغانستان اینست که همیشه در روند انتخابات خارجی ها مداخله می‌نمایند و باید از مداخله خارجی های بگونه جدی جلوگیری شود.

مدنیت

روزنامه مدنیت همچنان در سرمقاله اش در مورد اصلاحات انتخاباتی نوشته است که مداخله سیاسی و آغاز اصلاحات انتخاباتی.

سرمقاله نویس اضافه می‌نماید که اگر چه رئیس جمهور خودش با کاندیدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی مصاحبه نموده است ولی با آن هم تعیین اعضای جدید به اساس لیاقت نه بلکه ملاحظات سیاسی صورت گرفته است.

در این روزنامه به قول فیفا یا نهاد انتخابات عادلانه آمده است که اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی به اساس شناخت های سیاسی تعیین شده نه به اساس دانش و مسلکی بودن.

انیس

روزنامه دولتی انیس در شمارۀ امروزی اش همچنان در مورد انتخابات مطالبی را به چاپ رسانیده‌است و نوشته است که رئیس جمهور با اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی ملاقات نموده‌است.

در ادامه مطلب آمده است که رئیس جمهور به آنان اطمینان داده تا در قسمت تأمین امنیت شان جداً توجه صورت خواهد گرفت.

آرمان ملی

و روزنامه آرمان ملی در رابطه به تعیین اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی نوشته است که حکومت به این اقدام اش نباید خودش را رسوا بسازد.

به باور سرمقاله نویس اعضای قبلی کمیسیون های انتخابانی نتوانستند تا انتخابات را بگونه سالم مدیریت نمایند و باعث مشکلات زیاد در این عرصه شدند.

و سرمقاله نویس همچنان نوشته است که حکومت نباید برای آنان وظایف جدید در داخل حکومت بدهد.

ایمل سنجیده

XS
SM
MD
LG