لینک های دستیابی پذیر

چهارشنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶ وقت محلی ۰۸:۵۲

یک پوش فلزی بزرگ بر دستگاه هستوی چرنوبل نصب می‌شود


دستگاه هستوی چرنوبل با پوش جدید فلزی

یک پوش بزرگ که از لیک شدن مواد مضر رادیو اکتیف دستگاه هستوی چرنوبل اوکراین جلوگیری می‌کند امروز به موقعیت نهایی اش نصب می‌شود.

این پوش که بزرگترین پوش فلزی محرک در جهان است بر چهارمین ریکتور منفجر شده دستگاه هستوی چرنوبل نصب خواهد شد و جاگزین پوش کانکریتی می‌شود که عمله نجات بعد از حادثه هستوی چرنوبل در اپریل سال ۱۹۸۶ آنرا نصب کرده بودند.

انفجار دستگاه هستوی چرنوبل شعاع مخرب رادیو اکتیف را در نقاط دیگر اروپا پخش کرده بود.

پوش فلزی که بر دستگاه چرنوبل نصب می‌شود ۱۰۸ متر ارتفاع دارد و بلندتر از منار آزادی در امریکاست.

برای احداث این پوش، ۱.۶ میلیارد دالر به مصرف رسیده که آنرا بانک انکشاف و بازسازی اروپا پرداخته است.

این پوش جدید فلزی توان مقابله با زلزله و آب و هوای نامناسب را دارا است و می‌تواند تا صد سال آینده از لیک شدن شعاع رادیو اکتیف جلوگیری کند.

XS
SM
MD
LG