لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
شنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۷ کابل ۰۵:۱۹

رئیس جمهور غنی: فساد اداری تحت کنترول آورده شده است


رئیس جمهور افغانستان میگوید که فساد اداری درکشور زیر کنترول در آورده شده است، زیرا مبارزه با فساد یک ضرورت ملی است.

محمد اشرف غنی که درکنفرانس اداره تدارکات ملی سخن میزد گفت، نباید بخاطر چند نفر محدود آغشته به فساد یک ملت عظیم به فساد شهرت یابد.

رئیس جمهورافغانستان با اشاره به یک بخش فساد اداری در اجرای قراردادها گفت:

"درگذشته اکثریت قراردادها نه برای انجام کار، بلکه برای گرفتن پول میان چندین قراردادی دست بدست می شد ولی کمیسیون وشورای عالی تدارکات توانستند جلو این روند را بگیرند"

رئیس جمهور غنی در حالی این سخنان را ابراز کرده است که تا هنوز هم از فساد گسترده اداری در دستگاه دولت سخن زده میشود و اداره تدارکات ملی نیز با انتقاد های جدی رو به روست. ​

موجودیت فساد اداری در افغانستان همواره سبب شده است که مردم با راه اندازی گردهمایی ها، حکومت را به مبارزه جدی با فساد ترغیب کنند
موجودیت فساد اداری در افغانستان همواره سبب شده است که مردم با راه اندازی گردهمایی ها، حکومت را به مبارزه جدی با فساد ترغیب کنند

رئیس جمهور برای شفافیت ومبارزه موثر ترعلیه فساد اداری بر تقویت سکتور خصوصی تاکید ورزیده گفت که مشکلات و ضعف های این سکتور باید رفع شود.

اشرف غنی افزود که باید یک سکتور خصوصی نیرومند ومتحرک وطبق احکام قانون به میان آید.

رئیس جمهور جهت شفافیت هرچه بیشتر بر اعلان ونشر قرار دادها تاکید ورزید .

" نشر قرار دادها یک اصل اساسی است.هیچ قرار داد تدارکاتی ما بدون نشر وبدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتی وسطوح مردمی، بعد ازاین امکان پذیرنیست."

رئیس جمهور از علمای دینی، جوامع مدنی واز انجمن های زنان خواستار شد که درمبارزه علیه فساد اداری سهم بگیرند.

او گفت که هردو جناح حکومت وحدت ملی دربخش مبارزه با فساد اداری اجماع نظر دارند.

رئیس جمهور غنی: باید یک سکتور خصوصی نیرومند ومتحرک وطبق احکام قانون به میان آید.

رئیس جمهور غنی تاکید ورزید که تلاش های شفافیت باید نتایج ملموس داشته باشند وطرح های بزرگ بدون مدیریت عملی برنامه ها موجب بی اعتبار شدن حکومت می شود.

" چون چیزیکه روی کاغذ نهایت گوارا است ، ازنگاه الفاظ بسیارپسندیده است. اگربه عمل منتج نشود، موجب بی اعتباری ما می شود."

رئیس جمهور غنی گفت که برای کاهش تفاوت خیلی بزرگ میان واردات وصادرات، باید صنایع وتولیدات داخلی رشد یابد وترجیح داده شود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان

رئیس اجرائیه حکومت افغانستان نیز از تلاشهای چهار سالۀ اداره تدارکات ملی ستایش نمود و تأکید کرد که شیوۀ کار این اداره مورد تأیید نهادهای جهانی قرار گرفتهاست.

عبدالله عبدالله گفت که قبل از ایجاد این اداره دهها پروژۀ انکشافی به سبب موجودیت مشکل در قراردادها معطل قرار میگرفت، اما به گفته وی پس از ایجاد اداره تدارکات ملی مشکلات تا حدی زیادی مرفوع گردید .

تاجران افغان به ویژه اعضای اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان همواره از مشکلات ناشی از فساد اداری در کشور سخن می گویند.

برخی از اعضا و هیئت رهبری اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان
برخی از اعضا و هیئت رهبری اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان

درهمین حال آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق های تجارت وصنایع افغانستان درصحبت شب گذشته به رادیو آزادی گفت:

" چون فساد گسترده درتدارکات وجود داشت رئیس جمهور افغانستان خواست که این روند را زیرنظارت خود قرار دهد . تدارکات ازهمه وزارت خانه گرفته شد وزیر یک مرکز واحد درارگ قرار گرفت."

آذرخش حافظی: افغانستان هنوز هم در ردیف فاسد ترین کشورهای جهان قرار دارد

اما آقای حافظی می افزاید که هنوزاز این اقدام نتیجه ملموس وقابل ملاحظه که منجر به رشد اقتصادی کشور شود، در پی نداشته است.

" بخاطراینکه جناب رئیس جمهورافغانستان وقت زیاد برای تدارکات ندارند که تمام دوسیه های پنجصد یا چهارصد ورقی را بخوانند.ناگزیرآنرا به کدام کسی دیگر محول می کنند. واینکه شخص دومی که اینرا می بیند چقدر متعهد است بخداوند معلوم است ."

آقای حافظی می افزاید که توقع بود که حکومت گام های جدی تر دربرابر فساد اداری بخصوص جهت محاکمه افرادی که به فساد آغشته هستند، بردارد.

آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق های تجارت وصنایع افغانستان می افزاید که متاسفانه طبق بررسی های نهاد های بین المللی بیطرف، افغانستان هنوز هم در ردیف فاسد ترین کشورهای جهان قرار دارد.

XS
SM
MD
LG