لینک های دستیابی پذیر

Breaking News

امارات متحده عربی به حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان تعهد کرد


امارات متحده عربی بار دیگر به ادامه حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان تعهد کرد.

امیرا العفیتی (Amira Al-Hafiti) معاون نماینده دایمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در یک اجلاس خاص این سازمان در مورد "وضعیت در افغانستان" تاکید کرد که امارت متحده عربی از حل سیاسی به رهبری حکومت افغانستان بطور کامل حمایت می کند.

خانم امیرا العفیتی، روی اشتراک فعال همه اقشار جامعه افغانی برای موفقیت پروسه صلح در افغانستان تأکید کرد.

امیرا العفیتی معاون نماینده دایمی امارات متحده عربی همچنان گفت، ابوظبی متمایل است که به افغان ها برای موفقیت دیده‌گاه شان در زمینه تامین صلح و ثبات در این کشور مساعدت کند.

XS
SM
MD
LG