لینک های دستیابی پذیر

Breaking News

پارلمان بریتانیا به تاخیر بریگزیت یا خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای داد


آرشیف

پارلمان بریتانیا به تاخیر بریگزیت یا خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای داد ولی راه اندازی همه پرسی جدید در باره بریگزیت را رد کرد.

مجلس عوام پارلمان بریتانیا دیروز با ۴۱۲ رای موافق و ۲۰۲ رای مخالف فیصله کرد که اگر توافق بریگزیت در رای گیری هفته آینده تصویب شد از اتحادیه اروپا تقاضا شود تا خروج بریتانیا از این اتحادیه ۲۸ عضوی را حداقل سه ماه به تاخیر بیاندازد.

بریتانیا پانزده روز وقت دارد که از این اتحادیه خارج شود.

توافقی را که صدراعظم تریزا می در بارۀ چگونگی خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا با بروکسل انجام داده است تا کنون دوبار در پارلمان رد شده است.

ولی اگر این توافق بارسوم رد شد لندن از بروکسل تقاضای مهلت بیشتر خواهد کرد.

دیوید لیدینگتن، معاون صدراعظم تریزا می در مباحثات پارلمان گفت پس از این که توافق بریگزیت روز سه شنبه گذشته از سوی پارلمان بار دوم رد شد حکومت مجبور گردید که خواهان تاخیر خارج شدن از اتحادیه اروپا شود.

در این میان، رئیس جمهور امریکا دیروز گفت که گفتگوهای بیهوده در بارۀ بریگزیت یا خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا وی را حیران ساخته است.

دونالد ترمپ که قبل از همه پرسی سال ۲۰۱۶ پیش بینی کرده بود که مردم بریتانیا خارج شدن از اتحادیه اروپا را ترجیح خواهند داد در آستانه ملاقات با صدراعظم ایرلند به خبرنگاران گفت:

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا

"من متعجب هستم که بریگزیت از نقطه نظر مذاکرات چگونه به استقامت نادرست حرکت کرد. من نظریات خود را با صدراعظم تریزا می شریک ساخته بودم که چگونه این مذاکرات را به پیش ببرد واگر وی نظر مرا قبول می کرد این گفتگوها کامیاب می شد ولی او نظر مرا نادیده گرفت اما پروا ندارد. اکنون خود باید چاره سازی کند."

بریگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در صورت به تاخیر انداخته خواهد شد که بروکسل تاریخ بریگزیت را بنا بر درخواست رسمی لندن از ۲۹ ماه جاری مارچ تا سی جون تمدید کند و این تاخیر از سوی ۲۷ عضو دیگر اتحادیه اروپا پذیرفته شود.

مقامات کمیسیون اروپا می گویند که جان کلاود یونکر رئیس این کمیسیون با همه سران اتحادیه اروپا در این باره در تماس است.

پارلمان بریتانیا اوایل دیروز فیصله کرد در باره خروج این کشور از اتحادیه اروپا حداقل در حال حاضر نباید کدام همه پرسی جدید صورت گیرد.

قرار است رهبران اتحادیه اروپا در گردهمایی هفته آینده خود در بروکسل در بارۀ تاخیر خروج بریتانیا از این اتحادیه تصمیم بگیرند.

XS
SM
MD
LG