لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۸ کابل ۰۲:۵۷

خبر ها

No title

No title

شنوندګان محترم و ورزشکاران ګرامي،
اميدواريم از صحت و سلامتي کامل بهره مند باشيد. به همين ارزو پروګرام اين هفتۀ ورزش خدمت تان تقديم مينمائيم.
برنامه با نشر اخبار ورزشي آغاز مي يابد که در آن شما در مورد اولين پيروزي بين المللي تيم منتخب فتبال افغانستان هم توضيحاتي خواهيد شنيد، و به تعقيب آن مطالب و مصاحبات ورزشي خدمتانن تقديم خواهيم کرد. حال اخبار ورزشي را از همکارم مليحه احراري باهم ميشنويم.
اخبار ورزشي..........
موزيک........
[[.... تيم منتخب فتبال افغانستان در خلال مسابقات دور ابتدائي جام آسيا، در کتمندو مرکز نيپال اولين کاميابي بين المللي را بدست آورد، و به اين ترتيب راهي صحنۀ بين المللي فتبال ګرديد.
مسابقات جام آسيا در 2004 در چين برګزار ميګردد. تيم منتخب فتبال افغانستان در اولين بازي دور ابتدائي جام آسيا دو مقابل يک بر تيم قرقزستان غالب ګرديد.
افغانستان که سال ګذشته دوباره عضويت کنفدراسيون فتبال آسيا را بدست آورد، شانزده سال از صحنۀ بين المللي فتبال دور مانده بود.
ګل هاي تيم افغاني را سيد طاهرشاه و فريد عظمي به ثمر رساند، و به اين ترتيب در صدر ګروپ سي جاي ګرفت.
ګل اول را سيد طاهرشاه در دقيقۀ 26 به ثمر رساند، و قرغزستان که يک فينالتي را زده نتوانست، در دقيقۀ شست به ګل مساوي دست يافت. و به همين ترتيب بازيکن ديګر تيم منتخب افغانستان، فريد عظمي در دقيقۀ هفتاد بازي ګل پيروزي تيم افغاني را در دروازۀ تيم قرقزستان کوبيد و پيروزي تاريخي بدست آورد.
روز سه شنبه تيم افغاني با تيم فتبال کشور ميزبان نيپال مسابقه داد که ......
موزيک..........
کميټه بين المللي المپيک براي ميزباني بازيهاي زمستاني سال 2010 از درخواست زالتسبورګ اتريش استقبال نمود. رئيس اين کميته ګردهارد هايبرګ که باشندۀ ناروي ميباشد، ميګويد که پيشنهاد زالتسبورګ بسيار علي و قوي ميباشد. اين شهر از نظر کلتوري بي رقيب بوده، و براي بازيهاي زمستاني، داراي تاسيسات عالي سپورتي ميباشد.
نامبرده ميګويد اګر زالتسبورګ براي ميزباني اين بازيها برګزيده شود، ميتواند وظيفه عالي انجام دهد.
در پهلوي زالتسبورګ شهرهاي پيونګ چانګ کورياي جنوبي و وان کوور کانادا نيز براي ميزباني بازيهاي زمستاني سال 2010 کانديد هستند، که به تاريخ دوم جولاي در مورد تصميم اتحاذ ميګردد.
موزيک...
ګفته ميشود که جام جهاني 2014 فټبال در کشور برازيل برګزار خواهد شد. به اساس ګفتۀ کنفدراسيون فتبال امريکاي جنوبي، برازيل براي ميزباني اين بازيها به حيث يګانه کشور امريکاي جنوبي کانديد خواهد شد.
فدراسيون جهاني فتبال فيفا فيصله نموده که مسابقات جام جهاني فتبال سال 2014 در يکي از کشورهاي امريکائي جنوبي برګزار ګردد.
ګفته شده است که ده عضو کنفدراسيون فتبال امريکائي جنوبي ميزباني برازيل را پذيرفته اند. برازيل در سال 1950 مسابقات اين جام را در کشور خود داير نموده بود. و اخرين جامي جهاني فتبال که در امريکائي جنوبي برګزار شد، در سال 1978 بود که مسابقات آن در ارجنتاين انجام شد.
موزيک..........
فدراسيون بين المللي تينس ميخواهد که در قسمت برګزاري مسابقات تينس نواوري کند تا اين ورزش بيشتر جالب ګردد.
از يکطرف براي بازيکنان تينس در پايان هرسال يک وقفۀ دوه ماهه در نظر ګرفته شده و از جانب ديګر يک سري جديد تورنمنت هاي تينس براه انداخته خواهد شد که مشابۀ مسابقات جام ديويس خواهد بود که ميان تيم هاي ملي کشور دائر خواهد شد.
همچنان طبق يک خبر ديګر تينس باز مشهور جرمني و جهان بوريس بيکر ګفته است که اتحاديه تينس المان از وي خواسته است تا در زمينه دوباره رونق نمودن ورزش تينس درين کشور با اين اتحاديه کمک کند. نامبرده اين پيشنهاد را پذيرفته و در آينده قريب در شهر هامبورګ يک تورنمنت جالب تينس را برګزار خواهد کرد.
موزيک................

موزيک.........
ورزش دوستان عزيز ،
همکار ما حميده عثمان در کابل با يک تن از بوکسران جوان افغان در مورد تمرينات و فعاليت هاي ورزشي وي صحبت نموده که توجه تانرا بان جلب مينمائيم:
مصاحبه..........
ورزش دوستان محترم، چندي قبل مسابقات انتخابي بوکس در ميان تيم هاي افغاني مقيم پيشاور داير ګرديده بود. همکار ما حميد پژمان ضمن راپورتاژي در مورد چنين راپور ميدهد.:
حميد پژمان……….

هياءتي در سمت شمال در موردجلوگيري از حفريات خود سرانه آبدات تاريخي مصروف بررسي مي با شد.

ايلات متحده امريکا تحريماتي را که بعد از کودتاه ريس جمهور پاکستان در سال 1999 بر آنکشور وضع گرديده بود لغو کرد.هزاران تن از عراقياندر برابر جنگ احتمالي عليه کشورشان دست به تظاهرات زدند. عراق در مورد يکنوع گاز بيهو شي و امکانات توليد آن معلومات جديد را به ملل متحد تسليم نمو ده است.

گزارش اكونوميست. از عمليات احداث نيروگاه اتمي بوشهر. توسط مهندسان روسي

گزارش اكونوميست از عمليات احداث نيروگاه اتمي بوشهر توسط مهندسان روسي

قتل صدراعظم سربيا

قتل صدراعظم سربياقتل صدراعظم سربياقتل صدراعظم سربياقتل صدراعظم سربياقتل صدراعظم سربياقتل صدراعظم سربياقتل صدراعظم سربياقتل صدراعظم سربيا

اخبار

XS
SM
MD
LG