لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۴۰۳ کابل ۰۲:۱۸

بعد از سقوط رژيم طالبان تركيه يكى از كشور هاى بود كه روابط خود را با ادارهء موقت و بعدا حكومت انتقالى افغانستان بهبود بخشيد ۰ در عرصه نظامى سربازان خود را به صفوف نيروهاى بين المللى كمك به امنيت در كابل فرستاد و زمانى فرماندهى اين نيروها را به عهده گرفت ۰ اين كشور در ساحه معارف نيز سعى به خرچ داده است و مكتب هاى افغان ترك را كه تقريبا از يك دهه در افغانستان فعال ساخته اند اخيرا تعداد آنها را افزايش داد و مكاتب جديدى اعمار نمود ۰ روز پنجشبه وزير فوائد عامه تركيه دو قرار داد جديد را با وزير تجارت افغانستان به امضاء رسانيد


مرتبط

XS
SM
MD
LG