لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۱۴ قوس ۱۴۰۲ کابل ۰۷:۴۹

مقامات كشور هاى زلزله زده وملل متحد ميگويند رقم اصلى تلفات مجموعى هرگز معلوم نخواهد شد۰ در سواحل اين كشور ها افراد گمنامى ميزيسته اند كه زندگى شان در كنار بحر بود و به ماهى گيرى خلاصه ميشد اينكه چه تعداد آنها را آب برده است كسى نميداند۰ هزار ها تن از رهگذر نبودن آب نوشيدنى و غذا و شيوع بيمارى هاى سارى به خطر مرگ روبرو اند۰


توزيع مواد به نسبت ازبين رفتن پل ها و غيره مشكلات را به بار آورده است ۰ طيارات و هليكوپتر هاى امريكائى در سوماترا كه بيشترين آسيب را ديده است رسيده است ۰ مجموع كمك هاى وعده داده شده امريكا به سى صدو پنجاه مليون دالر خواهد رسيد

مرتبط

XS
SM
MD
LG