لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۴ عقرب ۱۴۰۰ کابل ۰۴:۵۴

کنفرانس بروکسل توسط کميسارى عالى سازمان ملل متحد (يو ان ايچ سى آر) و کميسيون اروپائى سازمان دهى شده بود تا ديده شود که در مورد باز گشت مهاجرين افغان از ايران و پاکستان تا چه حد پيشرفت صورت گرفته است. درين زمينه ، رود لوبرس ، کميسار عالى اداره مهاجرين سازمان ملل متحد ، گفت: بنظر وى در حال حاضر که سه سال از سقوط طالبان در افغانستان ميگزرد ، اکثر مناطق کشور براى باز گشت مهاجرين به کشور شان مصون است.


ما هنوز هم ١٠٠ فيصد آنجا نيستيم. اما افغانستان تا حدود زيادى براى باز گشت مهاجرين در حال عارى شدن از خطر است. ما سال گزشته بار ديگر باز گشت قابل ملاحظه مهاجرين را ديديم. بصورت تقريبى از ٣٠٠ هزار تا ٦٠٠ هزار مهاجر از ايران و تقريباً ٣٠٠ هزار نفر از پاکستان ، باز گشت کردند. و اين تعداد ، رقم مجموع بازگشت کنندگان به کشور را ، از سقوط طالبان بدينسو ، به سه ميليون ميرساند.

رود لوبرس در کنفرانس گفت: بهتر ساختن شرايط در افغانستان ، به جامعه بين المللى زمينه فراهم ميکند تا بصورت تدريجى از کمک هاى کوتاه مدت بشرى بسوى کمک هاى دراز مدت انکشافى ، حرکت کند. اما وى با آنهم گفت: از کمک دهنده هاى بين المللى خواسته است تا به کمک هاى بشرى خود به مهاجرين باز گشت کننده ، حد اقل براى دو سال ديگر ادامه دهند. وى در عين حال افزود که نتيجه چنين حالت بايد اين باشد که روى احيا و باز سازى و شمول مهاجرين باز گشت کننده در جريان عام زندگى ، توجه بيشتر صورت گيرد.

هغفيه ژون ژان ، يکى از مقامات برجسته کميسيون اروپا ، نشان داد که اتحاديه اروپا با پيشنهاد کميسار عالى ملل متحد در امور پناهندگان موافق است. وى درين زمينه گفت: ٠٢١٧٠١

چنانچه ميبينيم ، باز گشت مهاجرين از ايران و پاکستان ، ادامه دارد ، و اين خبر خوشيست. زيرا باز گشت نشان ميدهد که چيز جالب براى باز گشت کننده ها در افغانستان وجود دارد. درين شکى نيست که باز گشت ، يکشبه انجام نميشود. و واضح است که پس از بحث با يو ان ايچ سى آر و جامعه کمک دهنده ها ، بنظر ميرسد که ما بايد تا يکى دو سال ديگر به کمک هاى بشرى به باز گشت کننده ها ، ادامه دهيم.

در نهايت امر ، کمک هاى بشرى اتحاديه ارو پا بشکل مرحله وار ، خاتمه مييابد ، و آقاى ژون ژان ميگويد اين کمک ها از تقريباً ٧٠ ميليون دالر که دو سال قبل بود به تقريباً ر٢٦ ميليون دالر
در سال جارى تقليل يافته است.

به قول هغفيه ژون ژان ، نگرانى عمده اتحاديه اروپا اينست که بازگشت مهاجرين به کشور شان بايد موقت نباشد. و براى اينکه مهاجرين براى هميش به کشور خود باز گردند ، بايد شرايط زندگى در کشور بهتر شود. وى ميگويد: اتحاديه اروپا ، عمدتاً روى بهتر ساختن شرايط در اطراف افغانستان متمرکزاست تا امکانات زندگى و اقتصادى در اطراف کشور بدسترس مردم قرار گيرد. وى همچنان گفت: احياى زراعت پر منفعت در افغانستان زمينه مبارزه عليه کشت کوکنار را فراهم ميکند.

رود لوبرس ، کميسار عالى اداره ملل متحد براى مها جرين بروز ٤ شنبه در کنفرانسى در بروکسل گفت: افغانستان براى باز گشت مهاجرين بقدر کافى مصون است. در حال حاضر ، تقريباً سه ميليون مهاجر افغان در ايران و پاکستان زندگى ميکنند.

آقاى لوبرس پس از ختم کنفرانسى صحبت ميکرد که دران نمايندگان افغانستان ، ايران و پاکستان گرد هم آمده بودند. همچنان نمايندگان کمک دهنده ها نيز در کنفرانس که در بروکسل داير شده بود ، حضور داشتند.

در بين نمايندگان کمک دهنده ها ، نمايندگان اتحاديه اروپا نيز موجود بودند. اتحاديه اروپا يکى از کمک دهندگان بزرگ براى افغانستان به حساب مى آيد. در کنفرانس متذکره از بهتر شدن قابل ملاحظه اوضاع امنيتى در افغانستان نيز ياد آورى شد.
در کنفرانس بروکسل ، کم شدن مرحله وار کمک هاى بشرى و ازدياد کمک هاى دراز مدت باز سازى و انکشافى افغانستان نيز مورد بحث قرار گرفت.
درين مورد ، همکارم عبد الرحمن غفورى ، فشرده گزارش لابجکاس ، خبر نگار راديوى آزادى را تقديم ميدارد.

مرتبط

XS
SM
MD
LG