لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۳ عقرب ۱۴۰۰ کابل ۱۱:۱۲

قراراست به روزپنجشنبه خدمات ترانسپورتی ميان دوکشمير هندوپاکستان آغازشوداين درحال است که درهفته گذشته طی خشونت های تازه سی وهفت نفردرمنطقه کشميرهندازميان رفته انداگرچه مسوًليت خشونت وقتل هاراهيچ يک ازاحزاب مخالف هندبه دوش نگرفته اند اما مقامات پوليس درکشمير جنگ جويان مسلمان را درزمينه متهم می کنند.


مرتبط

XS
SM
MD
LG