لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۳ جوزا ۱۴۰۳ کابل ۰۹:۰۸

مصاحبهء اختصاصی سفیر ایالات متحدهء امریکا در افغانستان با رادیو آزادی


سوال: آقای سفیر همان طوریکه موضوع کنفرانس امروزی در باره استفاده از محصولات تولیدی افغانستان در ادارات بین المللی و ادارات دولتی بود، ایالات متحده امریکا در هر دو بخش نظامی و ملکی خود در این مورد چی کرده می تواند؟

جواب: بخش های نظامی و ملکی ایالات متحده در این عرصه کارهای زیادی را انجام داده اند، و من به آن افتخار می کنم. ما از پالیسی کار می گیریم که در آن استفاده مواد تولیدی و منابع افغانی در اولویت قرار دارد. از هر دالر که در افغانستان به مصرف می رسد ما می پرسیم، که چرا ما تولیدات افغانی را خریداری نمی کنیم و چرا کار ها را به شرکت های افغانی نمی سپاریم؟ چرا کارکنان افغان را مقرر نمی کنیم؟ و اگر دلیل آن چنین باشد که در این عرصه شرکت ها یا تولیدات افغانی وجود ندارد، و یا اینکه آنها ظرفیت آنرا ندارند، در آنصورت ما تصمیم می گیریم تا
ظرفیت های افغانی را بلند ببریم. ما می خواهیم مشارکت خود را با حکومت افغانستان بیشتر بسازیم تا اینکه ظرفیت ایجاد جای کار و تولیدات افغانستان بلند برود. ما از جوامع بین المللی هم تقاضا می کنیم که ما را در این عرصه تعقیب کنند.

سوال: شما چگونه می توانید جوامع بین المللی را تشویق کنید تا از تولیدات افغانی استفاده کنند؟

جواب: ما فکر می کنیم که جوامع بین المللی در بیشتر عرصه ها خوبتر کار می کنند و ایالات متحده امریکا پروگرام های خوب اقتصادی و تجارتی با افغانستان دارد. بطور مثال، در بیشتر موارد اگر حکومت و نیروی های امریکایی بخواهند کار اعمار کدام مکتب،کلینیک و یا سرک را اغاز کنند، در این صورت تنها شرکت های نزد ما اولویت دارند که شرکت های افغان باشند و یا در آن شرکت ها که 50% آن سهم افغان ها باشد. از طریق همچو کنفرانس ها ما می خواهیم که همین پالیسی را با جامعه بین المللی و دوستان دیگر خود شریک بسازیم.

سوال: اگر چه شما در این اواخر به این پست گماشته شده اید، آیا شما مامورین خود را تشویق کرده اید که از تولیدات افغانی استفاده کنند؟ و یا کدام رسید را شما امضا کرده اید؟

جواب: بعد از آمدن من در این رابطه صحبت های زیادی صورت گرفت. من در ماموریت نظامی قبلی خود در هنگام صحبت با همکارانم یک بوتل آب را برداشتم که در کشور های خلیج تولید شده بود و پرسیدم که چرا ما آب را از کشور های خلیج خریداری می کنیم در حالیکه افغانستان دارای آب فوق العاده خوب می باشد و اگر سرمایه گزاری شود و کمی کمک شود افغانستان می تواند آب معدنی تولید کند، به هر صورت مامورین من در رابطه دلایل زیادی ارایه کردند، اما من برای شان گفتم که چطور می توانیم صحی بودن آب خارجی را تضمین کنیم و چگونه می توانیم در افغانستان در این زمینه سرمایه گزاری کنیم.
شما می دانید که بعد از یک سال نیروی های امریکایی همه از آب معدنی افغانستان استفاده می کردند.

سوال: آیا احصاییه وجود دارد که نیروی های امریکایی در سال گذشته به چه تعداد تولیدات افغانی را خریداری کرده اند؟

جواب: تنها در سال گذشته ادارات انکشافی ما بیش از 240 میلیون دالر امریکایی را از طریق شرکت های افغانی، شرکت های ساختمانی که سرک می ساختند ویا شرکت های تولید آب معدنی به مصرف رسانیده اند. در این شرکت ها در حدود 20 هزار افغان کار می کنند، و در پهلوی آن نیروهای امریکایی در سال گذشته تقریباً یک میلیارد دالر را در شرکت های افغانی و در اقتصاد افغانستان سرمایه گذاری کردند، این یک رقم بزرگ است و من پیش گویی می کنم که در چند سال آینده ایالات متحده امریکا از این هم بیشتر در افغانستان سرمایه گذاری کند. ما جامعه بین المللی را نیز تشویق می کنیم که راه مارا تعقیب کنند.

سوال: شما گفتید که درسال گذشته 240 میلیون دالر امریکایی را به خریداری تولیدات افغانی مصرف گردیده است، آیا پیش گویی کرده می توانید که در سال جاری چقدر پول را در این عرصه مصرف خواهید کرد؟

جواب: سوال خوب است، در حال حاضر ما روی بوديجه انکشافی خود فکر می کنيم، کوشش مي کنيم تصميم بگيريم، هرچند نمی توانم رقم دقیق را برایتان ارایه کنم، اما گفته می توانم که از 240 ميليون دالر اضافه خواهد بود.
این تنها از طریق ادارات انکشافی ملکی خواهد بود ولی تضمین می کنم که در بخش نظامی نیز نسبت به سال گذشته این رقم بیشتر خواهد شد و سال های آينده، سال های بهتر خواهند بود.
XS
SM
MD
LG