لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۱ حمل ۱۴۰۲ کابل ۰۵:۲۱

جنرال فیلدز: تلاش های جامعه جهانی درافغانستان نتیجهء مثبت خواهد داد


فیلدز: ستراتیژی اوباما در مورد افغانستان بازسازی را آسان می سازد

آرنولد فیلدز ناظر عمومی امریکا در امور بازسازی افغانستان است.دفتر وی SIGARیا اداره نظارت بر اموربازسازی افغانستان سال گذشته از سوی کانگرس امریکا ایجاد شد. رادیو آزادی با آقای فلیدز مصاحبه کرده است.

رادیو آزادی: براساس گزارش ها امریکا از سال 2001 میلادی به این سو، 33 ملیارد دالر را برای بازسازی افغانستان متعهد شده است، اما تا هنوز حسابدهی روشنی موجود نبوده که این پول ها چی شده اند و چگونه به مصرف رسیده اند؟ پاسخ شما درین مورد چی است؟

فیلدز:"شما درین مورد راست می گوید، ایالات متحده امریکا در برنامهء بازسازی افغانستان دخیل بوده و وعدهء کمک مالی تقریبا 33 ملیارد دالر را با افغانستان داده است. درارتباط با سوال شما در مورد حسابدهی و نظارت باید بگویم که تا حدی حسابدهی موجود بوده که وزارت های خارجه، دفاع و ادارهء انکشاف بین المللی امریکا در انجام آن دخیل بوده اند. به همین ترتیب میکانیزم های دیگری برای نظارت هم موجود بوده اند. اما اداره های را که نام بردم یک جا با دفتر حسابدهی حکومت، نقش اصلی را درین بخش بازی کرده اند. ادارهء ما سال گذشته از سوی کانگرس امریکا ایجاد شد. وظیفهء ما مشخصا این است تا از نحوهء مصرف پول امدادی امریکا در افغانستان نظارت کنیم. پس ما به نوبت خود بخش دیگری را بر آن چی از قبل در مورد نظارت بر مصرف پول در افغانستان موجود بوده است، افزوده ایم."

رادیو آزادی:خوب، تا حالا درجریان ماموریت تان چی دست آوردهای داشته اید؟

فیلدز:" ما چندین تحقیق و بررسی را در افغانستان انجام داده ایم. تا حالا سه گزارش کتبی را ترتیب کرده و به کانگرس امریکا فرستاده ایم. ما به طور مشخص روی قراردادی در مورد آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان تمرکز کرده ایم."

رادیوآزادی:چقدر مطمین هستید که بتوانید نقش نظارتی تان را بر ملیارد ها دالر کمک مالی که به افغانستان وعده داده شده، به صورت درست انجام بدهید؟

فیلدز: " متقینم که می توانیم نقش نظارت بر مصارف را در افغانستان که از سوی کانگرس مشخص شده، ایفا کنیم. اما باید بگویم که تلاش های ما تنها بخش ازین ماموریت را تشکیل می دهد. می دانیم که این یک تلاش دسته جمعی است. و دفترمن یعنی دفتر نظارت عمومی بر بازسازی افغانستان یا SIGAR، رهبری تلاش های نظارت بر مصارف در افغانستان را به عهده دارد. این بدان معنی است که ما باید دیگر ادارهء های حکومت فدرال امریکا را هم ترغیب کنیم تا از نحوهء مصرف پول که امریکا به افغانستان کمک می کند، نظارت کنند. فکر می کنم این تلاش دسته جمعی می تواند در بخش نظارت بر مصارف بازسازی در افغانستان کمک بکند و همچنان نتایجی را ببار بیاورد که کانگرس ایالات متحده امریکا و مردم افغانستان انتظارش را دارند."

رادیوآزادی:چنانچه می دانید، راز موفقیت بازسازی در وجود امنیت نهفته است، درین آخرها بدامنی ها در افغانستان افزایش یافته، چگونه می شود به این مشکل رسیدگی کرد؟

فیلدز:"
خوب، درواقع مسأله امنیتی از همان روز اول در خصوص تلاش های بازسازی مطرح بوده است. و چنانچه در جریان بوده اید، میزان ناامنی ها در جریان چندین سال گذشته سیر صعودی را پیموده است. اما معتقدیم که ستراتیژی جدید رییس جمهور اوباما در قبال افغانستان خشونت ها را درین کشور مهار می کند و راه را برای فعالیت های بازسازی درین کشور هموار می سازد."

رادیوآزادی:ادعاهای موجودند که گویا قسمت زیاد پول که از سوی امریکا به افغانستان کمک شده، در بخش های نظامی به مصرف رسیده تا در بخش های ملکی. این ها تا چی حدی درست اند و چگونه می شود مردم افغانستان از پول که برای بازسازی کمک می شود، مستفید شوند؟

فیلدز:
"ما در همآهنگی با ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان فعالیت های بازسازی را به پیش می بریم. این ستراتیژی از حکومت افغانستان نماینده گی می کند و شامل سه بخش است، امنیت، حکومتداری و توسعه. ایالات متحدهء امریکا 33 ملیارد دالر کمک مالی را برای مصرف درین بخش ها و بخش های فرعی آن ها وعده داده است. باید بگویم بلی، اگر دقیق بنگریم، بیش از نصف این پول ها در بخش آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان به شمول اردوی ملی و پولیس ملی این کشور مصرف شده است. اما این کار به خاطر بوجود آوردن فضای اعتماد در میان افغان ها از نقطه نظر امنیتی با اهمیت است. وظیفهء ما نظارت است. می خواهیم این اطمینان حاصل شود که این پول ها-- صرف نظراز آن که در کدام بخش به مصرف می رسند، در بخش امنیتی، حکومتداری و یا انکشافی-- مطابق خواسته کانگرس امریکا به مصرف برسد و دفترنظارت عمومی برفعالیت های بازسازی روی همین اصل ایجاد شده است."

رادیوآزادی:جنرال فیلدز، چنانچه می دانید، فساد اداری یکی از مشکل ها بوده که به نوبت خودش مانع را برسر راه فعالیت های بازسازی در افغانستان ایجاد می کند. از آن جایی که می دانیم شما سه بار به افغانستان سفر کرده اید و از شما نقل قول شده که رییس جمهور افغانستان حامد کرزی در ملاقات با شما خواستار کمک در بخش مبارزه با فساد اداری شده است، تا حالا مشخصا درین بخش چی کمکی انجام داده اید؟

فیلدز: "بازهم می خواهم بگویم که ما یک ادارهء نظارت کننده هستیم. بنابرین ما مشخصا بر پول های که از سوی کانگرس امریکا به افغانستان کمک و مصرف می شود، نظارت می کنیم. ما از نحوهء مصرف این پول ها نظارت می کنیم تا این اطمینان حاصل شود که همین مبالغ به طور درست به مصرف رسیده اند. وقتی در قسمت مصرف این پول ها خالیگاهی را درمیابیم، همان موارد تا را به توجه کانگرس ایالات متحدهء امریکا و به همین ترتیب به توجه اداره های فدرال که شاید راه حل برای این مشکل داشته باشند، می رسانیم.در قسمت فساد اداری باید بگویم که من شخصا ازین بابت نگران هستم. رییس جمهور کرزی در دو ملاقات که با وی داشتم این موضوع را مستقیما به من گفته است. چیزی را که خوش دارم این است که همین مسأله در بلند ترین سطوح حکومت افغانستان به طور آشکار مورد بحث قرار می گیرد. همچنان ازین خوشم می آید که رییس جمهور کرزی میکانیزمی را برای مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده است. رییس جمهور کرزی درین راستا خواهان کمک از جامعه جهانی شده و شخصا ازمن کمک طلب کرده است. می کوشیم تا برای این معضل راه حلی پیدا کنیم."

رادیوآزادی:مشخصا به چی چیز در مورد افغانستان علاقه دارید و چی پیام دارید برای مردم این کشور؟

فیلدز:
"خوب، درقدم اول مردم افغانستان را دوست دارم. ازهمین روست که می خواهم شماره های تماس با دفترم را به شما شریک بسازم. این روش به مردم افغانستان این قدرت را می بخشد تا خودشان در بخش مبارزه با فساد اداری سهیم شوند. ازین طریق می توانند در بخش فعالیت های بازسازی که به آن نیاز دارند، کمک کنند.می خواهم بگویم که هرکسی که در بخش بازسازی افغانستان فعالیت دارد، آرزومند است تا مردم افغانستان پیشرفت کنند. من از سه مسافرت که به افغانستان داشته ام و به زودی سفری دیگری به آن جا خواهم داشت چنین اطمینانی را حاصل کرده ام. از مردم عادی افغانستان گرفته تا رییس جمهوری این کشور می خواهند تا انرژی برق در افغانستان تامین شود، سرک های خوب داشته باشند، آنان می خواهند از مراقبت های صحی خوبی برخوردار باشند، معارف خوب داشته باشند و سرانجام مصوون باشند. ما به طور دسته جمعی برای فراهم آوری چنین چیزهای برای مردم افغانستان می کوشیم و مطمین هستم که روزی به این آروزها دست بیابیم."

رادیوآزادی:شما در خصوص بازسازی افغانستان در آینده چقدر خوشبین هستید؟

فیلدز: "خوب، ابتدا باید درین مورد خوشبین باشم. دیگران را هم درین خصوص ترغیب و تشویق می کنم. من به تلاش های مشترک امریکا و جامعهء جهانی در مورد افغانستان باور دارم. میخواهیم به مردم افغانستان اطمینان بدهیم که این تلاش ها نتیجهء مثبتی را در قبال خواهند داشت.یک بخش این کار توسط نظارت انجام می شود چنانچه بیشتر به آن اشاره کردم. باید بگویم که شفافیت بخش عمدهء نظارت را تشکیل می دهد. درپهلوی شفافیت، یافتن خالیگاه ها و نادرستی در کارها مهم تلقی می شوند. ما یک اداره کوچک هستیم اما بخش از یک اجتماع بزرگ نظیر مردم افغانستان را تشکیل می دهیم. بنابرین ما در بخش از میکانیزم نظارت خویش، سیستم تیلفون و ایمل داریم که به کمک آن وظایف خود را انجام می دهیم. این سیستم را "هات لاین" می نامیم.حالا با استفاده ازین می شود با دفترمن و یا نمایندگی های دفترم تماس برقرار شود و از نادرستی ها در جریان کارها آگاهی داده شود. می خواهیم برخی ازین اطلاعات را با شما شریک بسازم. در گام اول، ما صفحهء انترنیتی داریم یعنی www.sigar.mil/fraud حالا یک شخص می تواند به این آدرس مراجعه کند و هرچیزی را که می خواهد به ما اطلاع بدهد. ولی ما بیشتر در مورد مسایل که به تقلب، حیف و میل پول، غلطی در کارها، اعمال زور درخصوص فعالیت های بازسازی افغانستان، ارتباط می گیرد، علاقمندیم. همچنان می شود به این آدرس ما یعنی www.sigar.mil مراجعه شود و در آن جا شماره های موجودند که می شود از طریق آن ها با ما تماس حاصل شود. می خواهم به شماره اشاره کنم که مستقیما به افغانستان ارتباط دارد. اگر کسی در افغانستان زندگی می کند و علاقه دارد در مورد کار های خوب یا بد به ما اطلاع بدهد، می تواند به این شماره به ما زنگ بزند. شماره تیلفون ما این است: 0700107300 و همچنان دیگر شماره های تماس ما در ویب سایت ما قابل دریافتند.آنان می توانند بدون ذکر نامشان در مواردی که می خواهند به ما اطلاع بدهند."
XS
SM
MD
LG