لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
دوشنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۸ کابل ۰۲:۳۸

قانونی: تعداد زیاد وکلاء در اجلاس اشتراک نمی کنند


تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان
رییس ولسی جرگهء افغانستان می گوید که شمار زیاد نماینده گان مردم سرگرم مبارزات انتخاباتی برخ نامزدان مقام ریاست جمهوری اند و به ولسی جرگه حاضر نمی شوند.

محمد یونس قانونی که در اجلاس عمومی روز دوشنبهء ولسی جرگه صحبت می کرد هم چنان گفت، طی دو جلسه عمومی نصاب تکمیل نبود و ممکن است این مشکل تا برگزاری انتخابات به همین حالت ادامه یابد.

قانونی علاوه کرد که تکمیل نبودن نصاب به حیثیت ولسی جرگه لطمه وارد می کند. در نشست عمومی آینده در مورد این مشکل تصمیم اخذ خواهد شد.

آقای قانونی در ادامه گفت:
"فعالیت و شرکت در کار های انتخاباتی یک کار سیاسی است. وکلاء حق داردند تا در کار های سیاسی سهم بگیرند، اما این کار وقتی مشروعیت دارد که مانع اجرای کار وکلاء در شورای ملی نشود."

جلسات شورای ملی افغانستان پس از یک و نیم ماه رخصتی وکلا به روز شنبهء گذشته دوباره آغاز شد، اما طی این سه روز اخیر نصاب در هر دو مجلس شورای ملی تکمیل نبوده است.

طی سال های گذشته نیز غیر حاضری برخ نماینده گان مردم و تکمیل نبودن نصاب همواره سبب شده است، بحث ها به نتیجهء نهایی نرسند.
برخی از اعضای ولسی جرگه نیز در زمینه شکایت دارند. نادر خان کتوازی یک عضو ولسی جرگه می گوید:
"طی چهار سال کار ولسی جرگه اکثراً نصاب تکمیل نبوده است. مشکل اینجا است که برخ وکلا مشغول یک سلسله کار های شخصی مانند تجارت و سرمایه گذاری اند. واضح است که تکمیل نبودن نصاب باعث مشکلات شده، سبب تاخیر فیصله ها می شود."

اگر چه از دیدگاه قانون اعضای شورای ملی می توانند به حمایت از نامزدان مقام ریاست جمهوری تبلیغ کنند و در مبارزات انتخاباتی نامزدان سهم بگیرند.

اما مردم از نماینده گان شان انتظار دارند تا در اجلاس عمومی ولسی جرگه حاضر شده، جهت حل مشکلات آنان کار کنند.

مردم هم چنان ایراد می گیرند که برخ نماینده گان شورای ملی به جای پرداختن به مشکلات آنان مشغول امور خصوصی شان اند.
XS
SM
MD
LG