لینک های دستیابی پذیر

Breaking News

سه موسسهء تحصیلات عالی جواز فعالیت را بدست آوردند


وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای سه موسسه تحصیلات عالی خصوصی در این کشور جواز فعالیت را صادر کرد. این وزارت در نظر دارد تا نصاب تعلیمی و سویه تحصیلی موسسات عالی خصوصی را مراقبت بیشتر کند.

محمد عثمان بابری معین و سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان

محمد عثمان بابری معین و سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان در مراسم که به مناسبت صدور جواز فعالیت سه موسسه تحصیلات عالی خصوصی در کابل صحبت می کرد، روی کیفیت و نصاب تعلیمی موسسات تحصیلات عالی خصوصی تاکید کرد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حالیکه با این موسسات وعده همکاری داد، گفت که این موسسات باید روی کیفیت نظام آموزشی در موسسات تحصیلات عالی خصوصی شان توجه بیشتر کنند.

به گفته مسوولان وزارت تحصیلات عالی و مسلکی، با صدور جواز فعالیت موسسات تحصیلات عالی خصوصی، «تابش، سلام و کاراوان» که امروز در کابل به دست آوردند، تعداد موسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور به 22 موسسه رسید.

پوهاند محمد اسماعیل لبیب رییس موسسه تحصیلا عالی خصوصی سلام از تسهیلات به وجود آمده در قسمت راجستر موسسات تحصیلات عالی خصوصی رضایت نشان داد و روی ضرورت ایجاد موسسات تحصیلی خصوصی روشنی انداخت.

وی گفت، ما در قسمت شیوه تدریس و نیازمندی های کشور تلاش خواهیم کرد و توجه بیشتر در این قسمت خواهیم داشت.

به گفته مسوولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، هم اکنون در کنار 22 موسسه تحصیلات عالی خصوصی، 23 موسسه تحصیلات عالی دولتی نیز در مرکز و ولایات این کشور فعالیت دارند که در موسسات تحصیلات عالی دولتی حدود 60 هزار و در موسسات تحصیلات عالی خصوصی، حدود 10 هزار محصل مصروف آموزش هستند. ولی از جمله 22 موسسه تحصیلات عالی خصوصی، صرف شش موسسه در ولایات کشور مراکز دارند و این موسسات کم تر علاقه مند هستند تا در مناطق نا آرام نماینده گی شان را ایجاد کنند.

شکایات نیر در رابطه به عدم موجودیت نصاب تعلیمی واحد در موسسات تحصیلات عالی خصوصی به گوش می رسد، ولی مسوولان وزارت تحصیلات عالی و مسلکی می گویند که با ستراتیژی موسسات تحصیلات عالی کیفیت در شیوه تدریس این موسسات به وجود آمده و قرار است این وزارت رقابت های سالم تدریسی را نیز در میان موسسات تحصیلات عالی خصوصی به وجود آورد.


گزارش از حمید پژمان
XS
SM
MD
LG