لینک های دستیابی پذیر

یکشنبه ۳۰ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۱۲:۵۰

نتایج امتحانات کانکور اعلان شد


محمد عثمان بابری معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان
مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان می گویند که آنان نتایج کانکور امسال را با دقت بررسی کرده و ده ها هزار تن از جوانان را که واجد شرایط ادامه تحصیلات عالی بودند، به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی معرفی کرده اند.

محمد عثمان بابری معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان این مطلب را به روز شنبه در کابل ضمن اعلان نتایج امتحانات کانکور امسال ابراز کرد و در زمینه اعداد و ارقام مشخصی را نیز ارایه کرد.
آقای بابری در مورد گفت:
« امسال 115 هزار و 8 صد و 17 تن به امتحانات کانکور ثبت نام کرده بودند. از این جمله 89 هزار و 5 صد و 86 تن از این اشخاص شامل امتحان کانکور عمومی شدند. چهار هزار و 81 تن این ها که شامل فارغان مکاتب مسلکی می شوند، قرار است که اوراق امتحان این ها چند روز بعد مورد ارزیابی قرار گیرد. از این جمله 43 هزار و 201 تن از این ها به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافته اند.»

امتحان کانکور در ماه های دلو و حوت در مرکز و ولایات افغانستان اخذ گردید، به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان هیات های موظف شده بودند تا برای دقت بیشتر در برگزاری امتحان کانکور، به ولایات سفر کنند.

هم چنان گفته شده است که در زمینه بررسی اوراق امتحان دهنده گان، از تکنالوژی پیشرفته نیز کار گرفته شده است.

معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که ظرفیت پذیرش در موسسات تحصیلات عالی افغانستان نیز افزایش یافته است.
وی در ادامه گفت:
« ظرفیتی که برای جذب به موسسات تحصیلات عالی داشتیم، بالغ به 22 هزار و 300 تن می شود که از این جمله 21 هزار و 8 صد و 57 سیت این ها توسط کامیاب ها اشغال شد. 443 سیست دیگر باقی مانده است. به موسسات نیمه عالی 21 هزار و 3 صد و 44 تن کامیاب شدند. ظرفیت جذب ما به موسسات نیمه عالی بالغ به 43 هزار می شود. »

با آن که معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان از افزایش ظرفیت ها در موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی افغانستان سخن می زند، اما امسال نیز مانند سال های گذشته ده ها هزار تن از فارغین مکاتب هم در مرکز و هم در ولایات افغانستان نتوانستند چانس ادامه تحصیلات عالی را به دست بیاورند.

در عین حال بار دیگر نیز گزارش های وجود دارد که در زمینه ارزیابی نتایج امتحانات، دستبرد های صورت گرفته است، اما بری صدیقی رییس بخش امتحانات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان گفت که آنان این ارزیابی را به دقت انجام داده و حتی صد ها مورد تقلب در امتحانات را نیز که بیشتر به وسیله خود محصلین در مرکز و ولایات صورت گرفته بود، جلوگیری کرده اند.


گزارش از برشنا «نظری»
XS
SM
MD
LG