لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۶ حوت ۱۴۰۲ کابل ۰۸:۵۰

چشم انسان می تواند حدود 10 ملیون رنگ مختلف را تشخیص دهد• چشم انسان می تواند حدود 10 ملیون رنگ را تشخیص دهد.

• سگ ها و پشک ها فقط بعضی رنگ ها را تشخیص می دهند، ولی مانند انسان ها، چپ دست و یا هم راست دست می باشند.

• خرس قطبی با آن پشم های سفید و نرم، پوست کاملاً سیاه دارند.

• چشم های سوسمار خملیون نه تنها به دو استقامت کاملاً مختلف می تواند نظاره کند، بلکه 360 درجه نیز می چرخند.

• یک چهارم استخوان های وجود انسان را استخوان های پای های او تشکیل می دهد.

• وزن متوسط پوست یک انسان بالغ حدود یک ونیم کیلوگرام می باشد.

• رکورد بیدار خوابی انسان، 264 ساعت، معادل 11 شبانه روز می باشد که در سال 1965 توسط رندی گاردنر، قایم شده است.

• یک کیلو گرام چپس نازک کچالو، 200 مراتبه قیمت تر از 1 کیلوگرام کچالو می باشد.

• یک حلزون می تواند سه سال بخوابد.

• بعضی بقه ها را می توان طوری منجمد کرد که به یک پارچهء یخ مبدل شوند، ولی بعد از آب شدن یخ ها، زنده باقی بمانند.

• سگ ها حدود ده نوع صدا و پشک ها حدود 100 نوع صدای مختلف دارند.

• به جز همین چهارنام یعنی وایان، مید، نایومن و کی توت هیچ نام دیگر در بین مردم جزیرهء بالی متداول نه می باشد.

• در کشور پیرو که در امریکایی لاتین موقیعت دارد، تعداد اهرام موجود، به مراتب خیلی بیشتر از مصر می باشد.

• هرم بزرگ مصر در جیزه، بدون در نظرداشت درجهء حرارت سوزان دشت ها، همواره به طور ثابت 20 درجهء سانتی گراد را حفظ می کند.

• عدد 2520 را می توان به طور کامل با اعداد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 تقسیم کرد.
....

XS
SM
MD
LG