لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲ کابل ۰۷:۱۱

جشن انقلاب گل لاله و تظاهرات مردم در قرغزستان


درین زمانی که حکومت قرغزستان برای بر گزاری پنجمین جشن انقلاب گل لاله که قرمان باقی یف را به قدرت رسانید، آماده گی می گیرد، فعالین مخالف حکومت قرغزستان با پولیس تصادم کردند.
در شهر بشکیک پایتخت قرغزستان یک گروپ تظاهر کننده گان تلاش کردند تا خود را به ساختمان اسامبلهء ملی جای که رییس جمهور باقی یف برای 750 نفر از نماینده گان مردم در بارهء سیاست های دولت خود سخن رانی می کرد برسانند.

تصادم میان تظاهر کنندگان وپولیس زمانی رخ داد که مقامات پولیس می خواست تظاهر کننده گان را به این بهانه پرا گنده بسازند که گویا آن ها از قبل اجازه چنین گرد همآی را از مقامات امنیتی نگرفته بودند .

یک مقام پولیس شهر بشکیک گفت، به تعداد 19 تن از تظاهر کننده گان بازداشت شدند، اما مخالفین تعداد بازداشت شدگان را 30 نفر خواندند.

پولیس همچنان گفت، رهبر حزب مخالف تیمور سرایف خودش داوطلبانه به حوزه پولیس شهر رفت، جای که تظاهرکنندگان بازداشت شده بودند.

در جنوب قرغزستان در شهر اوش یعنی دومین شهر بزرگ قرغزستان نیز، طرفداران اسماعیل اسحاقف وزیر دفاع بازداشت شده دست به گرد همآیی زدند.

به اساس گزارش سرویس قرغزی رادیوی آزادی، تظاهر کنندگان این شهر از مقامات امنیتی محلی اجازه گرفته بودند.

آژانس خبری رویتر گزارش داد، زمانی که پولیس تظاهر کنندگان را توسط بس ها به حوزه امنیتی انتقال می داد، آن مرگ بر باقی یف رییس جمهور ها شعار می دادند.
به گفته همین آژانس، تظاهر کننده گان بعداٌ آزاد شدند.

قرمان باقی یف رییس جمهور قرغزستان، هنگام صحبت در اسامبلهء ملی در بشکیک مخالفین را مورد انتقاد قرار داد وگفت:
«ما از نماینده گان مخالفین دعوت کرده بودیم.»
رییس جمهور قرغزستان افزود:
« نظر من اینست که مخالفین یک بخش غیر قابل تقسیم هر روند عادی سیاسی می باشند. یک کشور بدون داشتن مخالفین انکشاف نمی کند. متاسفانه مخالفین ما عوض ارایهء پروگرام بدیل برای کشور، صرف مصروف انتقاد وتهمت زدند هستند.»

پنجسال پیش تظاهر کنندگان بدنبال انتخابات پارلمانی در سر تاسر قرغزستان دست به تظاهرات زدند که در نتیجه باعث به قدرت رسیدن قرمان باقی یف وسرنگونی حکومت سلف او عسکر آقایف شد.
اما امروز تظاهر کننده گان علیهء حکومت باقی یوف به تظاهرات پرداختند. هفته گذشته چندین هزار نفر در شهر بشکیک و همچنان در شهر مرکزی نارین به علت بلند رفتن قیمت مواد سوخت و مسدود کردن رسانه های مستقل دست به تظاهرات زدند.
باقی یوف در چندین مورد وعده کرده بود فساد و خویش پرستی را از بین می برد ورسانه ها بکار های شان مستقل خواهند بود. اما به این وعده های خود وفا نه کرد. باقی یف یکی از برادرهای خود را به حیث رییس امنیت ریاست جمهوری وپسر خودرا به حیث آمر ادارهء جدید انکشاف امور اقتصادی تعیین کرده است.
XS
SM
MD
LG