لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
سه شنبه ۳۰ ميزان ۱۳۹۸ کابل ۰۴:۳۱

«معمای نا پدید شدن دو جاسوس پاکستانی عمیق تر می شود»


معمای نا پدید شدن دو جاسوس پاکستانی عمیق تر می گردد. گفته می شود دو عضو برجستهء سابق دستگاه استخباراتی پاکستان یا آی، اس، آی که به صورت آشکارا از طالب ها حمایت می کردند، از طرف این گروپ افراطی در مناطق غربی قبایلی پاکستان اختطاف شدند.

سلطان امیر تره که بنام کرنیل امام معروف است، اکثراً خود ستانی می کرد که گویا او مربی ملا عمر رهبر خلوت نشین طالب ها و هزارها افغان های افراطی در جریان سال های 1980 و1990 بوده است.

خالد خواجه عضو سابق دیگر دستگاه استخباراتی پاکستان، شخصی که از محکمه پاکستان درخواست عدم تسلیم دهی ملا عبدالغنی برادر را به افغانستان نمود، نیزهمراه با کرنیل امام ناپدید شد.

این دو جاسوس سابق پاکستانی همراه با اسد قریشی فلم ساز بریتانوی پاکستانی الاصل در اواخر ماه مارچ به منطقه وزیرستان یعنی پایگاه طالب ها رفتند. اما حالا گفته می شود که هر سه آنها از طرف یک گروپ کوچک افراطی نا شناخته بنام « پلنگ های آسیا» اختطاف شدند.

هر سه نفر در یک فلم ویدیویی که به رسانه های پاکستان فرستاده شده، نشان داده شدند. آنها تقاضا کردند که ملا برادر، ملا عبدالکبیر و ملا منصور داد الله باید آزاد شوند.

ملا کبیر بعد از ملا عبدالغنی برادر دستگیر شد، در حالیکه ملا داد الله در سال 2008 بازداشت گردیده بود.

اما نشان دادن این فلم ویدیویی، شک و گمان ها را در مورد این افسران سابق دستگاه استخباراتی پاکستان فروکش نکرد.

احمد رشید ژورنالست شناخته شده پاکستانی به رادیو آزادی گفت، این دو جاسوس سابق پاکستانی پروپاگند چی های طالب های افغان و پاکستانی بودند.

آنها دو شخصیت شناخته شده جهادی اردوی پاکستان بودند که در وقت ضرورت از آنها برای پروپاگند جهاد ضد امریکایی و ضد هندی استفاده می شد.

احمد رشید اختطاف این دو شخص را توسط طالب های افغان و پاکستانی رد می کند و می گوید:
« چنان معلوم می شود که آنها توسط یکی از گروپ های مخالف که در مناطق قبایلی فعالیت دارند ولی از طالب ها حمایت نمی کنند دستگیرشده اند. این گروپ شاید یک گروپ مستقل و یا جنایت کار باشد که برای به دست آوردن پول آنها را اختطاف نموده است. اما شک و گمان های هم در این مورد وجود دارد، زیرا کرنیل امام به صورت مشخص یک شخص پر حرف در حمایت از طالب ها بود. شاید حکومت پاکستان، اردو یا اداره استخبارات پاکستان خود چنین چیزی را سازمان داده باشد.»

در فلم ویدیویی خالد خواجه ادعا کرده که او بنابر هدایت حمید گل و اسلم بیگ، روسای سابق اداره استخبارات پاکستان به آن جا فرستاده شده است.

خانم خالد خواجه، امریکایی ها را مسوول می داند، اما مقامات حکومت پاکستان خاموش هستند.

جنرال متقاعد پاکستانی محمود شاه که سابق مسوول امور امنیتی در مناطق قبایلی بود به رادیو آزادی گفت، آنها بدون اجازه حکومت به آن جا رفته بودند و می خواستند فلم مستند در بارهء طالب ها تهیه کنند.
محمود شاه افزود:
« آنها می دانستند که هنگام بازگشت، حکومت پاکستان آنها را بازداشت می نماید. حکومت بریتانیا هم یک قانونی را علیه تکریم از تروریزم تصویب کرده است. زمانیکه آنها این فلم را به نمایش بگذارند، تحت بررسی دقیق قانونی قرار می گیرند. بناءً این یک درامه است و آنها در نظر دارند تا شرایطی را برای نشان دادن فلم ایجاد کنند.
آنها طالب ها را خوب می شناسند، آنها این کار را به خاطر پول می کنند.»

اسد منیر یک جنرال متقاعد دیگر استخباراتی پاکستان به سرویس مشعل رادیو آزادی گفت:
« من گمان نمی کنم که هیچ کس در بدل این دو شخص آزاد شوند. آنها اشخاص مهم و خارجی نیستند. اگر امریکایی یا آلمانی می بودند، چانس بیشتر داشتند.»

مقامات حکومت پاکستان در مورد آشکار ساختن این حماسه تا حال خاموش هستند و منتظر آن اند که چه وقت می توانند در این داستان خیالی حقایق را از شک و گمان ها جدا بسازند.
XS
SM
MD
LG